None
BRED ENIGHET Audun Kolstad Wiig, næringsrådgiver i KS Bedrift, og Morten Braarud, leder i KS Bedrift og Defos bredbåndsutvalg, er ikke i tvil – bredbåndssatsing i lokale energiselskaper er en suksess. Foto: KS Bedrift/iStock    
Teknologi

Bredde for fremtiden

av Redaksjonen
15. februar 2017
Lønnsom satsing på bredbånd viser at den norske kraftbransjen er en nøkkelaktør for lokal innovasjon og utvikling.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

–Finansanalytikere som for få år siden advarte mot kraftselskapenes bredbåndssatsing har blitt gjort til skamme. I dag betegner enkelte selskaper bredbåndstilbudet som sin «kjernevirksomhet», sier Morten Braarud, leder i KS Bedrift og Defos bredbåndsutvalg. Nå oppfordrer han lokale energiselskaper til å opprettholde innsatsen de legger i et allerede lønnsomt moderniseringsarbeid.

–I takt med at Norge digitaliseres legges flere offentlige tjenester til nettet, og TV bringes inn i stua over bredbåndet. Det er få andre enn de lokale selskapene som er rustet til å både tilrettelegge for utviklingen og skape verdier, sier Braarud.

Viktig bredde

Store endringer er på vei i kraft-Norge. Stortinget og NVE har vedtatt å innføre et selskapsmessig og funksjonelt skille, som betyr at kraftselskapene må skille ut nettvirksomheten i en egen enhet. Kraftselskapenes rolle i lokalsamfunnene endres av flere årsaker, noe som påvirker forretningsmodellene i mange selskaper. Audun Kolstad Wiig, næringspolitisk rådgiver i KS Bedrift, påpeker at mange selskaper i bransjen på grunn av dette har satset på bredde.

–Entreprenørvirksomhet, telekommunikasjon, salg av varmepumper og fjernvarme er bare noen eksempler på ny virksomhet de tradisjonelle elverkene har begitt seg inn i. Dette har bidratt til å bygge sterk og variert kompetanse innomhus, sier Kolstad Wiig.

–Dette er viktig, ikke bare for selskapene, men for lokalmiljøene rundt disse, fortsetter Kolstad Wiig.

Kompetanse

Morten Braarud påpeker at økt aktivitet skaper kompetanseklynger rundt om i landet, klynger som igjen skaper fremtidens arbeidsplasser.

–Gjennom kraftselskapenes bredbåndssatsing har mange bedrifter sikret innbyggere og næringsliv i bygde-Norge mulighet til å delta i den digitale verden på lik linje med befolkningen i byene, sier Braarud.

–Flere selskaper bringer mer penger inn i kassen gjennom bredbåndsvirksomheten enn det tradisjonelle strømsalget. Det er skapt en ny langsiktig inntektsstrøm, sier Morten Braarud.

Langsiktig perspektiv

 Store selskaper har for lengst merket seg de mange lokale suksesshistoriene. Braarud og Kolstad Wiig oppfordrer nå innovative selskaper til å tenke langsiktig.

–Det er mange eksempler på at store selskaper har forsøkt å gå mindre selskaper i næringen, ved å tilby å overta deler eller hele driften til de lokale bredbåndsaktørene. For enkelte eiere kan det være fristende å selge unna virksomhet, for å realisere verdiene, sier Braarud. Han er sikker på at eiere som tenker langsiktig vil bli belønnet for dette.

–Eierne har knapt begynt å høste av det som er sådd. For mange av selskapene er de tyngste investeringene allerede tatt. Verdiene som er lagt ned i nett- og bredbåndsvirksomheten har en levetid på flere tiår, sier Braarud.

15. februar 2017