None
Foto: Johnny Syversen    
Teknologi

Nå kommer 350 kilowatt-ladenettverk med ultrahurtigladere

av Redaksjonen
14. desember 2017
Neste år kommer et nytt ladenettverk med 350 kilowatt ladere som fyller batteriene på rekordtid. Byggingen av ladestasjoner vil snart begynne. Men tåler strømnettet så kraftige ladenettverk?

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Ultraladenettverket heter Ionity. Bak står BMW-gruppen, Daimler, Volkswagen-gruppen og Ford. Hvert ladested skal i snitt ha seks ladere som skal lade 350 kilowatt på hvert ladested. Hovedutrullingen kommer i 2018 og 2019.  I Norge kommer utbyggingen til å skje i samarbeide med Circle K. De tre første ladestedene i Norge åpner neste år på Circle K-stasjonene Rygge, Dal ved Gardermoen og Kjerlingland. 

Ionity bygges ut som et paneuropeisk ladenettverk, som skal ha 400 ladesteder langs viktige gjennomfartsårer innen 2020. Ladestasjonene skal utelukkende være basert på CSS-ladestandarden, og vil dermed ikke tilby lademuligheter for biler med CHAdeMO-kontakter.

Det er ingen steder i Europa som har så stor tetthet av hurtigladere som Norge. I dag er stort sett alle ladestasjoner laget for 50 kilowatt lading.

Tåler strømnettet belastningen?

Etterhvert som det blir høyere andel av elbiler i bilparken, har det vært en viss bekymring for om dette er noe strømnettet klarer å håndtere.

I fjor høst publiserte NVE beregninger som viser at strømnettet er klart for 1,5 millioner elbiler i 2030. For at det skal gå bra må imidlertid mange av bilene lades om natten, når strømforbruket ellers er lavt. I rapporten «Hva betyr elbiler for strømnettet», peker NVE på at det kan oppstå lokale utfordringer. Dette vil typisk være på steder med svakt nett, eller i områder der mange lader elbilene sine samtidig. 

- Vil strømnettet tåle 350 kilowatt-ladenettverk?

- Det norske strømnettet er langstrakt, og enkelte steder kan det forekomme problemer med spenningskvalitet og kapasitet. Nasjonalt er det mer enn nok strøm. Men ned på distribusjonsnettet, før spenningen transformeres ned til 230 volt, kan det oppstå flaskehalser. Utfordringen ligger gjerne i transformatorstasjonene, sier Geir Elsebutangen, administrerende direktør i Kragerø Energi og styremedlem i Norsk Elbilforening.

- Når mange biler skal ha ut 150-350 kilowatt, vil det være et kraftig sjokk for nettet.  Dette må trolig kombineres med at ladestasjonene får dynamisk laststyring som benytter ledig kapasitet, og som fordeler dette jevnt ut til ladepunktene i området etter behov. I tillegg kan man se for seg at man bruker batteri på ladestasjonene til å jevne ut effekttoppene, sier Elsebutangen, som understreker at han ikke har detaljkunnskap om Ionity-teknologien.

En annen mulighet er effekttariffer.  Det vil si at du må betale mer for strømmen om du lader i perioder hvor effekten prises høyere. Effekttariffen er et incentiv for å redusere strømforbruket, eller å jevne det ut over døgnet. Strømforbruket vil da i praksis få en høyere pris per kilowattime, når etterspørselen er størst som vanligvis er på ettermiddagen. Dette gir et incentiv til å lade når strømforbruket generelt er lavt, sier Elsebutangen. Nok en mulighet er at disse ladestasjonene kjøper strøm fra elbiler som er koplet på nettet, men som ikke trenger strømmen akkurat der og da, sier han. 

Trenger mye effekt

Cicle K har store ambisjoner. Planen er at Ionity-ladestasjonene skal være tilgjengelig i intervaller på 12 mil på sikt, men det er åpenbart at det må være nok effekt tilgjengelig der stasjonene bygges. 

- Foruten mulighet til å kunne levere inntil 350 kilowatt, skal ladestedene klare å levere 150 kilowatt til seks biler samtidig forteller Jan Haugen Ihle. Han er regionsdirektør for Ionity i Nord-Europa, og har tidligere vært leder for Norges største ladeoperatør Fortum Charge & Drive.

Det vil ikke være behov for å kunne levere 350 kilowatt til seks biler samtidig, mener han, ettersom det i øyeblikket bare er Porsche Mission-e som har annonsert slike ladebehov. Den nødvendige effekten til ladestedene er det ikke gitt at man kan få overalt. Men det skal være nok effekt, slik at de får den effekten bilen klarer å ta imot. Målet er å unngå at det går sakte om det er flere på stasjonen, sier Haugen Ihle.

Kun 350 kilowatt

Og selv om det kanskje ikke er behov for det på en stund, bygger Ionity kun 350 kilowattladere. Dermed skal nettverket være klart for fremtidige elbiler med mulighet for høyeffektlading.
Ihle trekker frem at de ikke bare har fokus på Norge. Det skal bygges i hele Norden og Baltikum, slik at bilene skal være mulig å bruke på langturer – også over landegrensene.

Minner om Tesla

Ionity kan minne litt om Teslas ladenettverk, kalt Supercharger, som leverer opp mot 150 kilowatt til produsentens biler. Tesla har så langt 349 Supercharger-stasjoner i drift i Europa, i tillegg til 25 under bygging og 11 under planlegging, ifølge Supercharge.info. 

 


 


 

 

 

14. desember 2017