None
Nyheter

Måker kortsluttet strømmen – og forsvant

av Arvid Bekjorden
01. desember 2017
Hvert år forårsaker dyr og fugler mange strømbrudd. Det er ikke uvanlig at måker er synderne, men det hører til sjeldenhetene at de forsvinner i løse luften.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

-I Austevoll syd for Bergen, helt ute i havgapet lot en gårdbruker noen griser gå fritt i terrenget under våre høyspentmaster, forteller adm. dir. i Austevoll Kraftlag Geir Bergflødt til Distriktsenergi. 

-Grisene ble foret med matavfall hver morgen. Dette var snadder også for måsene i området. Fuglene satte seg på traversene på høyspentmastene, og når de lettet kom vingene borti to faser samtidig og vi fikk utfall. Vi feilsøkte over lengre tid, men fant ingen grunn til alle strømbruddene. Montørene ved Austevoll Kraftlag var ute for å lete etter mulige feilkilder flere ganger. De så grisene som gikk og spiste under høyspentlinjene, men ingen døde fugler. 

Grisene spiste opp bevismaterialet

Grunnen til at de ikke fant måsene var, at "nygrillet måse", var snaddermat for sultne griser. Før vi kom til åstedet, var fuglene spist, sier Geir Bergflø.

-Vi fant feilen ved å plassere ut vakt på stedet om morgenen. Vi observerte bonden, foringen og alle fuglene. Etter dette, flyttet bonden grisene og utfallene ble borte, sier Geir Bergfløt. 

01. desember 2017