None
Nyheter

Statnett 25 år – Distriktsenergi gratulerer

av Knut Lockert
07. november 2017
Distriktsenergi gratulerer Statnett med 25 årsjubileet. Statnett er en av Norges mest spennende bedrifter med en viktig rolle å spille for å sikre strømforsyningen i Norge og en ledende plass i det grønne skifte. Det er ikke uten grunn at Statnett har slagordet «fremtiden er elektrisk». Det slutter vi i Distriktsenergi oss til, og legger til at fremtiden også er lokal.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Distriktsenergi har i hele sin eksistensperiode (16 år) hatt ett godt samarbeide med Statnett.  Dette skjer gjennom Statnetts brukerråd og i utallige andre kontaktflater som de årlige drøftingene om sentralnettariffen. Konsernsjef Auke Lont har også stilt opp på våre årlige konferanser i Distriktsenergi med viktige innspill til bransjen for øvrig. Dette setter vi stor pris på. 

Distriktsenergi har for øvrig dels Statnett å takke for vår tilblivelse.  Det var i sin tid krefter i Statnett som mente at de lokale energiverkenes stemme i kraftdebatten manglet. Den meldingen ble tatt imot fra ildsjelene som stiftet det som den gang het FSN (Forum for Strategisk Nettutvikling). Og Statnett sørget også fort for at FSN fikk plass i Statnetts brukerråd og drøftingsrett hva sentralnettariffen angikk. Det høres også med til historien at FSNs første store politiske sak handlet om sentralnettets utstrekning. 

Åpenbart er det områder der det er høylytt diskusjon mellom Distriktsenergi som har på seg hatten til de lokale energiverkene i Norge og Statnett som har ansvaret for de sentrale kraftledningene som binder Norge sammen og ansvaret for balansen i nettet til enhver tid (systemansvaret).  Av problemstillinger som diskuteres i dag er en bekymringsfull utvikling på sentralnettariffen. Men i dag lar vi dette ligge og gratulerer Statnett med 25 år eksistens – det har Statnett fortjent. 

07. november 2017