Distriktsenergi-TV
Nyheter

Per Sanderud: "Vi har aldri telt selskap"

I kjent stil maner Pareto og Lars Ove Skorpen på for færre nettselskaper i Norge. Denne gang i etterkant av NVE-dagene, i Agderposten fredag 10 november. Nå er det Telemark som står for tur. Jobb gjerne for færre selskaper Pareto – men tull ikke med fakta. NVE-sjefen sa ikke at han ønsket større enheter, selv om Pareto måtte ønske at han sa det.

Pareto opplyser til Agderposten at NVE har et klart ønske om større enheter.  Skorpen forteller i Agderposten at han nylig var på NVEs høstkonferanse og at NVE-direktør Per Sanderud var veldig klar på at de ønsker seg større enheter som er mer robuste og har mer kompetanse. Undertegnede var også på denne konferansen og Skorpens historiefortelling er i beste fall en smule unyansert.  Nedenfor er det klippet inn en faksimile av Distriktsenergis svar til Pareto i Agderposten 17 november, som i all hovedsak gjentas her.

Vi kan opplyse om at Vassdrags – og energidirektør Sanderud uttalte følgende om dette i sitt foredrag, «Vi har aldri telt selskap, det er kanskje andre som gjør det mer enn oss, vi er opptatt av at den totale kapitalen investert i dette forvaltes best mulig».

Mest å hente på at større selskaper fusjonerer

Det at den samlede kapitalen bør og må forvaltes på best mulig måte, er en naturlig tilnærming fra NVE direktøren og et åpenbart felles ansvar for bransjen. Det kan bety færre selskaper, men dette er kun én måte å se inn i framtiden på. Økt samarbeide og valg av kloke digitale løsninger tror vi vil fremme effektiviteten i større grad enn de rene fusjoner av selskapene. Dog er det verdt å merke seg at skal det fusjoneres og man mener det er penger å hente på dette, er det mest å hente når større selskaper finner hverandre. Halvparten av landets nettselskaper står kun for 7-8 prosent av kapitalen og med det som bakgrunnsinfo er det åpenbart at det er begrenset hva man kan ta ut av synergieffekter når mindre selskaper fusjonerer. Uansett må de jobbe så effektivt som mulig. 

Pareto lever godt på fusjonsoppdrag

Vi forstår Pareto vil selge seg inn i flere fusjonsprosesser, men det er smule over streken når Skorpen hevder at «de siste årenes erfaringer med stormer og utfall, viser at de små selskapene er sårbare i forhold til å gjøre feilretting. Hvor har han det fra? De lokale selskapene er tvert imot av de beste på nettopp dette. I 2015 måtte man ned på 10`ende plass for å finne et større selskap på denne statistikken. De lokale selskapene var best. Også i 2016 er det intet grunnlag for å hevde at de mindre selskapene er sårbare mht feilretting og utfall. For igjen å sitere NVE direktøren Sanderud, nå fra pressemeldingen til NVE når siste års avbruddsstatistikk ble offentliggjort. 

- «Avbruddsstatistikken for 2016 viser at vi har et robust kraftsystem, og at nettselskapene gjør en stor jobb for å sikre alle strøm i stikkontakten, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.»

For øvrig opplyses det i samme pressemelding at i snitt opplevde hver strømkunde 1,9 strømbrudd over tre minutter i fjor. Totalt var en gjennomsnittlig strømkunde uten strøm i 2 timer og 9 minutter. Sammenlignet med 2015 var avbruddene både færre og kortere i 2016.

Med dette som bakgrunnsinfo er det underlig at Pareto kommer med påstander som i beste fall gir ett misvisende inntrykk, men som i verste fall gjør at det foretas viktige beslutninger i styrerommene basert på feil grunnlag.

Lik nettleie

På ett punkt har Pareto rett. Nettleien varierer fra område til område og er i gjennomsnitt lavere i områder der de større selskapene ligger. Nettleien varierer og det skyldes i all hovedsak geografiske og topografiske forhold, samt at det er færre til å dele på regningen i distriktene enn i de større byene. Fusjonerer man med et byenergiverk vil dette kunne påvirke nettleien positivt, men i realiteten flytter man da grensen mellom høyere og lavere nettleie. Normalt vil nettleien vil gå ned i distriktet og noe opp i byen. Dette er da også en av årsakene til at lik nettleie for alle uavhengig hvor man bor, er satt på den politiske dagsorden. Ønsker man en rettferdig og likere nettleie i Norge kan politikerne bestemme dette. Mener man fusjoner er veien å gå for lik nettleie, ber man i realiteten om at det skal være igjen ett nettselskap i Norge. Vi tror ikke så mange ønsker seg det.

NoneAgderposten, fredag 17.november 2017.    
21. november 2017