None
Foto: iStockphoto    
Nyheter

Forbrukerombudet vurderer sanksjoner mot NorgesEnergi

av Arvid Bekjorden
20. november 2017
Forbrukerombudet truer med økonomiske sanksjoner dersom NorgesEnergi ikke endrer sin markedsføring der de henviser til et fiktivt samarbeid med en rekke lokale kraftlag.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

-Det er viktig at Forbrukerombudet nå tar tak og setter en stopper for denne type ulovlig markedsføring som er til skade for kundene og seriøse aktører i bransjen, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert.

Bryter markedsføringsloven

I et skarpt brev datert 13. november ber Forbrukerombudet om at NorgesEnergi innen 27. november informere om hvilke oppfølgende tiltak som er iverksatt for å forhindre videre brudd på markedsføringsloven. Forbrukerombudet ber også om å få oversendt kopi av samtalemalen som telefonselgerne til NorgesEnergi benytter. 

Forbrukerombudet skriver at Forbrukerombudet og Markedsrådet har hjemmel til å ilegge økonomiske sanksjoner ved brudd på markedsføringsloven
Bakgrunnen for brevet er at Forbrukerombudet har mottatt en rekke nye henvendelser etter at NorgesEnergi påsto at de hadde stoppet den ulovlige markedsføringen. 

Saken startet med at Forbrukerombudet fikk en rekke klager fra forbrukere, lokale kraftlag og Distriktsenergi. Forbrukerombudet viser også til at Distriktsenergi i en epost datert 21.04.2017 klaget til NorgesEnergi om at en selger fra NorgesEnergi uriktig opplyste at de hadde et samarbeid med Hemne Kraftlag.

Forbrukerombudet viser til Distriktsenergi  

Distriktsenergi var allerede i februar 2017 raskt ute med å informere Forbrukerombudet om NorgesEnergis ulovlige markedsføring. Forbrukerombudets viser blant annet til at Distriktsenergi har publisert følgende artikler på sine nettsider: 

 - «NorgesEnergi prøver å lure strømkunder»  

 - «Flere klager over uærlige salgsmetoder fra NorgesEnergi» 

NorgesEnergi viste den gang til at dette skyldes misforståelser rundt innføringen av gjennomfakturering. NorgesEnergi sa også at de hadde iverksatt oppfølgende tiltak relatert til markedsføring via telefonsalg for å unngå tilsvarende misforståelser i fremtiden. Nå viser deg seg altså at NorgesEnergi har fortsatt med den ulovlige markedsføringen. 

En rekke nye henvendelser fra hele landet

Lyse Energisalg er en av flere som den siste tiden har klaget NorgesEnergi inn for Forbrukerombudet.  Lyses klage dreier seg om at NorgesEnergi markedsfører en samarbeidsavtale med Lyse som ikke finnes. Selgerne fra NorgesEnergi påstår blant annet at kundene fortsatt vil «betale tilbake» til sitt lokalsamfunn, selv om de bytter til NorgesEnergi. Lyse klager også på uriktige prissammenligninger.

Forbrukerombudet viser også til en klage fra Andøy Energi om at Norges Energi markedsfører et samarbeid med Andøy Energi som ikke eksisterer. NorgesEnergi har også uriktig hevdet at de har en avtale med Fjelberg Kraftlag. 

Repvåg Kraftlag sendte ut advarsel om NorgesEnergi

Elverksjef Oddbjørn Samuelsen i Repvåg Kraftlag har i en henvendelse til Forbrukerombudet den 31. oktober stilt spørsmål ved NorgesEnergis markedsføring. NorgesEnergi sine telefonselgere markedsfører at Repvåg Kraftlag ønsker NorgesEnergi som strømleverandør. Repvåg Kraftlag er svært kritisk til denne uriktige markedsføringen. Repvåg Kraftlag har sendt ut en advarsel til sine kunder og lagt ut informasjon på sine nettsider.

Bra at Forbrukerombudet følger opp

-De nye henvendelsene fra kunder og kraftlag viser at NorgesEnergi ikke har fulgt opp henstillingene fra oss og Forbrukerrådet. Vi begynner å bli lei av at NorgesEnergi til stadighet bryter reglene og at de lover bot og bedring uten at det skjer noe.  Det er vårt håp at Forbrukerombudet nå tar tak og setter en stopper for denne type ulovlig markedsføring til skade for kundene og de i bransjen som er seriøse og forholder seg til gjeldende lovverk uttaler daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert. 

20. november 2017