None
Foto: Jostein Andreassen    
Teknologi

Kragerø Energi tar i bruk verdensledende droneteknologi

av Redaksjonen
13. november 2017
Kragerø Energi og eSmart Systems demonstrerer verdensledende droneteknologi for drift og beredskap knyttet til kraftnettet.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Kragerø Energi og eSmart Systems hadde i dag en vellykket demonstrasjon der de viste hvordan droner kan brukes for inspeksjon av kraftnettet. 
-Dette viser hvor viktig det er å være involvert i den nye digitaliseringen som nå pågår for fullt i alle deler av samfunnet. Praktisk anvendelse av droner og kunstig intelligens for drift av Kragerø Energis kraftnett vil gi positive effekter for våre kunder blant annet gjennom raskere feilretting og kortere avbruddstid, sier Geir Elsebutangen, administrerende direktør i Kragerø Energi.

Droner med kunstig intelligens

Kragerø Energi og 11 andre norske kraftselskaper har sammen med teknologiselskapet eSmart Systems utviklet verdens første dronesystem hvor kunstig intelligens brukes for å finne feil i kraftnettet. Systemet heter Connected Drone. Energiselskapene og eSmart Systems har også fått med seg partnere som Microsoft, Kongsberg Digital, Norut og Telenor med på laget. Connected Drone benytter kunstig intelligens for å oppdage feil i kraftnettet og bygger på helt ny banebrytende teknologi.  

Fikk strømmen raskt tilbake etter orkanen Irma

Connected Drone er en av totalt 6 hovedkomponenter i systemet ThunderCloud som dekker alle deler knyttet til inspeksjon og analyse av kraftnett ved hjelp av droner. ThunderCloud ble anvendt for første gang i Florida på oppdrag fra Jacksonville Electric Authority (JEA) for å oppnå en raskest mulig innkobling av strømnettet etter Irma – en av tidens kraftigste og mest ødeleggende orkaner.
 
Resultatene fra dette oppdraget var oppsiktsvekkende gode. Totalt 280 000 JEA kunder mistet strømmen under Irma og 180 000 fikk strømmen tilbake mindre enn 72 timer etter utfallet. I følge JEA førte bruken av ThunderCloud til at kundene fikk strømmen tilbake betydelig raskere, betydelig kostnader ble spart og sikkerheten til montørene i felt ble kraftig styrket.

Kragerø Energi i tet

Kragerø Energi er en av de aller første energiselskapene som arbeider med denne type teknologi og forventingen til resultatene fra slik bruk av droner og kunstig intelligens for nettdrift og beredskap er store. ThunderCloud demonstrerer stor nytteverdi – feil i nettet oppdages raskt, vedlikehold kan rettes inn mot de delene av nettet hvor behovet er størst og de samfunnsøkonomiske effektene fra feilsituasjoner kan reduseres kraftig. Feil etter uvær kan repareres raskere og tiden kundene blir uten strøm reduseres. I tillegg til dette medfører bruk av systemet en økt sikkerhet for mannskaper som jobber ute i felt. 
-Det er svært hyggelig å se at det gode og intense samarbeidet som eSmart Systems sammen Kragerø Energi og de andre partnerne i prosjektet nå gir resultater, sier Knut H. H. Johansen, administrerende direktør i eSmart systems.

 

NoneGeir Elsebutangen, administrerende direktør i Kragerø Energi (foto: Jostein Andreassen).    

Om Kragerø Energi 

Kragerø Energi AS har sitt utspring fra Kragerø kommunale Elektrisitetsverk av 07. august 1909, og ble organisert som et aksjeselskap 13. november 1997. Nettvirksomheten i Kragerø Energi AS består av drift og vedlikehold samt bygging av nytt regional- og distribusjonsnett i eget konsesjonsområde på en optimal måte til det beste for våre eiere, ansatte og våre kunder.  Virksomheten er underlagt Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) monopolkontroll.  

Om eSmart Systems AS 

eSmart Systems er et Halden-basert selskap som utvikler digital intelligens for energibransjen og smarte samfunn. eSmart Systems har utspring fra det anerkjente IFE-miljøet (Institutt for energiteknikk). Selskapet ble startet i 2012 av et svært erfarent team som tidligere har stått for noen av Norges største IT-eksporter, som leveringen av Californias kraftbørs, California Power Exchange. Siden 2013 har selskapet hatt en kraftig vekst og består i dag av over 70 ansatte med kontorer i 5 land. 

13. november 2017