None
Forberedt Ørger Thokle og Alf Vee Midtun i Rauma Energi har planene klare hvis Mannen skulle rase. Foto: Privat/NVE/Tore Bergeng    
Medlemmer

Rauma har kontroll på Mannen

av Redaksjonen
09. oktober 2017
NVE skrudde opp faregraden til rødt da fjellpartiet Mannen i Møre og Romsdal på grunn av hardt vær sto i fare for å rase i helgen. Faregraden er nå skrudd ned til gult nivå. Rauma Energi står klare til å håndtere situasjonen hvis fjellet faller.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

– Første gang vi økte beredskapen i forbindelse med dette var i 2014. Vi har for tiden økt den døgnbemanna beredskapen til tre personer, og i tillegg bemannet opp med ekstra produksjonsvakt. I tillegg har vi drillet bemanningen på koblingsbilde ved et eventuelt brudd på linjen som går forbi Mannen, skriver Alf Vee Midtun, administrerende direktør i Rauma Energi, til Distriktsenergi.

Vee Midtun forteller at Rauma Energi forholder seg til en situasjon med to linjer, en på hver side av en nærliggende elv. Dermed kan de etter ulike koblingsoperasjoner mate strømmen rundt den andre veien.

– Sånn sett er dette en av de minst dramatiske plassene for vår del å få et linjebrudd, skriver Midtun.

På minuttet

Vee Midtun tar forbehold om at sambandsutfordringer og problemer med transport kan skyve på planene deres, men ambisjonen er likevel at Rauma Energi drøye 15 minutter etter et ras vil ha koblet om fjernstyrte brytere (radiosamband) og spenningssatt det meste av nettet. Etter dette vil det bare være en strekning på omtrent 9 kilometer (med omtrent 60 nettkunder) som er uten forsyning.

Etter omtrent 2 timer vil Rauma Energi ha fysisk «loopet» linja i én mast, og spenningssatt ytterligere en strekning. Når dette er gjort vil kun en strekning på drøye 3.5 kilometer være uten forsyning.

– Nettkunder på denne strekningen er de som ligger inne i rasområdet (som allerede er evakuert), samt en signalstasjon til jernbanen (som allerede er stengt), skriver Midtun Vee.

Forberedt

– Dersom skredet går vil 22 kV linja som går gjennom skredområdet sannsynligvis bli skadd. Dette vil medføre utfall av alt nett mellom Romsdalshorn og Oppland grense, utdyper Ørger Thokle, driftsjef i Rauma Energi. Thokle er beredskapskoordinator.

Thokle forteller at Rauma Energi blant annet har bekreftet at alle nødsamband er operative. Aksjonsplanen fra 2014 er klar for iverksettelse. Det er dessuten løpende kontakt mellom Rauma Energi og beredskapsgruppa i Rauma kommune.

Thokle opplyser Distriktsenergi om at geologvurderinger konkluderer med at E136 – som går i nærheten – ikke blir skadet av raset.

–Veien vil trolig bli stengt hvis skredet går, men alt tyder på at denne vil bli åpnet igjen etter kort tid. Hvis dette ikke skulle være mulig har Rauma Energi sørget for at mannskap fra selskapet vil kunne slippe gjennom, selv om veien skulle bli stengt for allminnelig ferdsel, avslutter Thokle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09. oktober 2017