None
Geir Rismyhr, daglig leder Høland og Setskog Elverk (HSEV). Foto; Arvid Bekjorden    
Medlemmer

David mot Goliat

av Arvid Bekjorden
31. oktober 2017
Geir Rismyhr leder Høland og Setskog Elverk (HSEV) fryktløst inn i kampen for å unngå oppkjøp fra selskaper som Hafslund Nett. HSEV har svært fornøyde kunder og målet er å bli ytterligere effektive og jobbe smart inn i framtiden for på den måten å kunne tilby kundene fremtidens løsninger, forteller Rismyhr til Distriktsenergi.no.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Skvist mellom Hafslund Nett og svenskegrensen

Skvist mellom Hafslund Nett og svenskegrensen i det snart gravlagte Østfold fylke ligger HSEV. De er i dag organisert som et samvirkelag (SA) og er derfor et kundeeid energiselskap. Ifølge flere kundemålinger de siste årene har HSEV noen av de mest lojale og fornøyde kundene i landet. Kundetilfredsheten er viktig all den stund naboen Hafslund Nett har en av de laveste nettleiene i landet. Dette legger et stort press på nettselskapene som grenser opp mot Hafslund Nett, slik som HSEV gjør.

Hafslund Nett med klar oppkjøpsstrategi

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo Kommune synliggjorde Hafslunds oppkjøpsstrategi under NVE-dagene nylig. Han var klar på at Hafslund er klar for mer.  Det er da nærliggende å tro at selskap som Glitre, Eidsiva, Rakkestad, Norgesnett og HSEV (med flere) står på menyen for den oppkjøpskåte byrådslederen.  

HSEV tar opp kampen for å bli effektive og konkurransedyktige

Det har vært lange tradisjoner for å drive nøysomt i HSEV. Utgangspunktet for å gjøre tiltak som gjør selskapet mer effektive var derfor veldig bra. Daglig leder Geir Rismyhr har dessuten en allsidig bakgrunn, noe som gjør at kompetansen for å finne nye gode løsninger for å bedre effektiviteten lå godt til rette. De siste tre årene har selskapet greid å forbedre effektiviteten med 15 - 20 %, noe som er svært bra.

Hva er gjort for å bli mer effektive så raskt? 

Rismyhr forteller at det på personalsiden har vært flyttet ressurser fra nettvirksomheten og over på kommersielle arbeidsoppgaver, som utbygging av bredbånd. Alle drifts- og vedlikeholdskostnader har også blitt saumfart for å spare penger der det er mulig. Det er også sett på kostnadene med å bygge nett i nærområdet kontra resten av Norge. Dette har medført at alle nye prosjekter blir gjennomgått og planlagt med tanke på å bygge bedre og billigere enn snittet av andre nettselskap i Norge.

HSEV ser nå på mulighetene for også å bedre inntektssiden 

Digitaliseringsbølgen, som innbefatter blant annet nye AMS-målere, smarte nett, smarte hjem og velferdsteknologi, gir nye muligheter for inntjening og forbedret service for kundene. Kombinasjonen av salg av kraft, bredbånd, smarte hjem, solstrøm og velferdsteknologi er spennende muligheter som gir lokale selskaper som HSEV et godt potensiale for videre vekst. 

Tariffene har ligget stabile siden 2013, økningen skyldes Hafslund og Statnett

Den økningen som har kommet i nettariffene har i all hovedsak kommet via overliggende nett eid av Hafslund Nett og Statnett. Målsettingen fremover er å holde nettariffene så lave som mulig. Det er sannsynlig at den fremtidige økningen i nettleie vil komme fra Statnett, som vil se en seksdobling av sine kostnader bare i løpet av de neste ti årene. Rismyhr opplyser at nettleien består av 56% statlige avgifter og at 21% skyldes kostnader i overliggende nett (Hafslund Nett og Statnett). De resterende 23% er HSEVs andel av den totale nettleien som kundene betaler, og som selskapet har disponibelt til bruk i nettet for å sikre strømforsyningen.

Hva blir viktig å gjøre fremover?

Noe av det viktigste for å holde seg konkurransedyktig sammenlignet med de store nettselskapene, blir å utnytte alle mulighetene som digitaliseringen gir. Også all kompetansen som finnes i eget selskap er det viktig å få brukt effektivt. Beredskap, fleksibilitet og tilgjengelighet er stikkord som også blir trukket frem av Geir Rismyhr som spesielt viktige fremover. Evne til å snu seg raskt rundt og uovertruffen kunnskap om lokalmiljøet er en kombinasjon som blir satt pris. Denne vil nok ha en minst like stor betydning i fremtiden.

Nettalliansen, samarbeid og talsmenn i bransjen

Rismyhr understreker at det er naturlig og nødvendig at selskapene samarbeider for å finne de gode løsningene.  Det er slutt på den tiden da hvert enkelt energiverk kunne ordne alt selv.  Av denne grunn er HSEV én av 46 eiere i Nettalliansen. Nettalliansen sørger for gode innkjøp på vegne av eierne, men jobber også med morgendagens løsninger. Rismyhr ser at reguleringen av nettselskapene skaper ekstra kostnadsmessige utfordringer for de lokale energiselskapene og han ber Distriktsenergi fortsatt stå på for de lokale energiselskapenes rammevilkår.  Her må vi trekke i samme retning slik at vi også i framtiden får muligheten til å serve våre kunder på best mulig måte, avslutter Rismyr. 

31. oktober 2017