None
Bjørn Rønning (t.v) og Morten Lunde mener energiselskapene fortsatt har en stor rolle å spille innen bredbånd. Foto: Privat/iStock    
Leserinnlegg

Bredbånd skaper nye muligheter for energiselskapene – igjen

– Dekningsundersøkelsen viser at energiselskapene sammen med lokale myndigheter/eiere skal og må spille en viktig rolle i bredbåndsutbygging også i årene som kommer, skriver Morten Lunde (prosjektdirektør i Midgardsormen) og Bjørn Rønning (styreleder i Numedal Fiber) i ukens leserbrev.

Helt siden energiselskapene startet med bredbåndsutbygging for alvor på nordsiden av år 2000, har dette vært et hett tema for debatt. Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) dekningsrapport for bredbånd i 2017 viser at energiselskapene fremdeles spiller en viktig rolle - og fortsatt spille en viktig rolle – i fremtidig utbygging av bredbåndsnett. Undersøkelsen viser at det fremdeles er vesentlige forskjeller i dekningen i grisgrendte og tettbygde strøk: Rundt 97 % av alle husstander i tettbygde strøk har tilbud om et høykapasitetsnett, mens tilsvarende tall for spredtbygde strøk er 40 %. Den viktigste årsaken til denne forskjellen er at utbyggingskostnaden per bygning vanligvis er langt høyere i grisgrendte strøk. Dette er et forhold som Distriktsenergis medlemmer kjenner bedre til enn noen andre.

God lønnsomhet

Lønnsomheten i utbygging av bredbåndsnett er det ingen som lenger stiller spørsmål ved. Avisoverskrifter som «Bredbånd banker børsen» har for lengst erstattet overskrifter som «Energiselskapene har sløst vekk store summer på ulønnsom superbredbåndutbygging» og «Kommuner har tapt milliarder på luksus-bredbånd».

Hovedårsaken til lønnsomheten er kundenes ubetingete omfavnelse av fibernett, og at bredbåndsbyggerne har lykkes i å oppnå høy penetrasjon i utbyggingsprosjektene sine. En penetrasjon på om lag 60 % bidrar til lønnsomme fiberprosjekter, som også vil være lønnsomme i mange år fremover. Kundene viser stor betalingsvilje for gode bredbåndstjenester, og forventer å ha tilgang til disse enten de er hjemme, på hytta eller i båten. Velger kunden å være én dag lenger på hytta fordi det er god tilgang på bredbåndstjenester der, viser undersøkelser at dette gir en stor oppside for det lokale næringslivet.

For enkelte energiselskap utgjør verdien av bredbåndsvirksomheten en tilsvarende oppsving for nettvirksomheten, og fiber/bredbånd blir derfor et viktig element for et energiselskap i eventuelle fremtidige diskusjoner om salg, sammenslåing og oppkjøp.

Frem til i dag har det vært en rimelig god fordeling av lokalt og nasjonalt ansvar for bredbåndsutbygging, hvor energiselskapene har vært soleklare eksponenter for lokalt ansvar over det ganske land. Igjen viser dekningsundersøkelsen at energiselskapene sammen med lokale myndigheter/eiere skal og må spille en viktig rolle i bredbåndsutbygging også i årene som kommer.

Spennende invitasjon

Løfter man blikket og ser ekom- og fiberinfrastruktur i et nasjonalt perspektiv, er det fra flere hold påpekt at den nasjonale infrastrukturen (transportnett) ikke er robust nok med tanke på de samfunnskritiske oppgavene infrastrukturen skal støtte. Samferdselsdepartementet (SD) ba derfor Nkom om å utrede disse forholdene i rapporten «Robuste Transportnett i Norge» (også kalt ROBIN-rapporten). Rapporten foreslår en rekke målbilder og konkrete tiltak. Et av disse innebærer å se på muligheten for å etablere et alternativt landsdekkende kjernenett. Kjernenettet skal være tydelig atskilt fra Telenors kjernenett. Videre skal det mellom tettsteder med > 10 000 innbyggere etableres minst tre uavhengige føringsveier for fiber, og minst fire uavhengige føringsveier mellom byer/tettsteder med > 60 000 innbyggere.

For ytterligere å sette fart på saken, har SD satt av 40MNOK i 2018-budsjettet for såkalte pilotnett som skal demonstrere mulighetsrommet et alternativt kjernenett, både med tanke på kartlegging av etablert fiberinfrastruktur og kartlegging av kundegrunnlag/markedsmulighet. Det er ventet bredbåndsaktørene inviteres til en konkurranse om dette innen årets utgang.

For energiselskap som har bygd fiber/bredbåndsinfrastruktur er dette en invitasjon fra myndighetene man ikke bør takke nei til. Med fiberinfrastruktur allerede på plass vil energiselskapene – og kanskje spesielt Distriktenergis medlemmer - ha enestående fordeler i et slikt perspektiv, og tar vi ikke mye feil vil vi se ulike konsortium og konstellasjoner ta form ganske så snart. Nok en gang har energiselskapene mulighet til å skape merverdi for samfunnet.

Morten Lunde, prosjektdirektør i Midgardsormen & Bjørn Rønning, styreleder i Numedal fiber.

 

16. oktober 2017