None
TILPASNINGSDYKTIGE: Stryn Energi tilpasser seg endringer i energiloven på en strålende måte. Fra venstre: Hans Ørjasæter, Oddvar Espe, Steinar Brekke og energisjef Jan Træen.    
Teknologi

Endringer på gang

av Arvid Bekjorden
09. januar 2017
Etter fjorårets stortingsvedtak om nye endringer i energiloven (med en frist på 5 år), ser Defo at flere kraftselskaper allerede er i gang med å tilpasse seg. Stryn Energi er et av selskapene som nå er i gang med akklimatiseringen.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Klarere skiller og nye strukturer

Energiloven krever nå et klarere skille mellom nettmonopolet og annen konkurranseutsatt virksomhet. I tillegg til justeringen av energiloven, blir også andre hovedpunkter tatt med i betraktningen når man skal vurdere hvilke løsninger som er best for kundene, eierne og selskapet.
Noen av punktene er hva som skjer med forslagene til ny kommunestruktur, digitalisering og ny teknologi, samt konsekvensene av «det grønne skiftet».
Dette, samt flere andre muligheter og utfordringer, vil kunne påvirke energiselskapenes fremtid. Forskjellige former for samarbeid, deleierskap eller salg kan også være aktuelle løsninger som kan vurderes. Fra Defos side er vi svært opptatt av at alle argumenter er på bordet når eierne i energiverkene skal bestemme seg for selskapets framtid, uansett valg av løsning.

Samarbeid om muligheter

Stryn Energi er på mange måter et typisk Defo-medlem. I tillegg til å være eier og driver av nett og kraftproduksjon, har selskapet kraftomsetning og bredbånd.
I tilpasningsprosessen selskapet nå befinner seg i, har Defo blitt invitert til å være med i en ledergruppe som skal se på hvilke løsninger som kan være de mest aktuelle å sette ut i livet.
For eksempel kan nye muligheter innenfor smarthus, plusshus, velferdsteknologi og entreprenørvirksomhet være spennende å se på i fremtiden. Videre utbygging av bredbånd/fibernett er nok også et viktig bidrag til videre utvikling av lokalsamfunn innenfor Stryn kommune.

–Her jobbes det aktivt for å finne gode løsninger for kundene og eierne av Stryn Energi, sier energisjef Jan Træen til defo.no.

Går en spennende tid i møte

Stryn Energi er blitt medeier i Nettalliansen (i dag 49 selskaper), noe som gir stordriftsfordeler på linje med de største selskapene i Norge. Dette gjelder ikke bare på innkjøp, men også på kunnskap og service knyttet til den digitale fremtiden. Når man kombinerer dette samarbeidet med smådriftsfordelene Stryn Energi har i dag, kan dette bli en spennende tid for Stryn Energi. Så gjenstår det så se hva slags organisatoriske løsninger Stryn Energi til syvende og sist velger.

I godt selskap

Stryn Energi var i fjor blant de 10 beste selskapene i Norge på NVEs feil og avbruddstatstikk. Dette er meget bra med tanke på alt «vær» som er på Vestlandet i løpet av et år. I Stryn er de raske med å understreke at en ny «Dagmar» fort kan ødelegge for denne statistikken. Men sånn er det å drive energiforsyning i værutsatte områder.

09. januar 2017