None
SMART Smarthusteknologi er fremtiden. Nå oppretter Nettalliansen og Deutsche Telekom selskapet Hitch AS for å bygge ut teknologien i Norge. Illustrasjon: iStock    
Teknologi

Deutsche Telekom inngår eksklusiv partneravtale med Nettalliansen

av Redaksjonen
12. januar 2017
Telekommunikasjonsselskapet Deutsche Telekom har inngått en eksklusiv avtale med Nettalliansen AS om levering av Europas ledende smarthusplattform til det norske markedet. Avtalen gir Nettalliansens eierselskaper over hele Norge tilgang til en komplett og fleksibel plattform for smarthusteknologi.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Deutsche Telekom har gjennom flere år bygget opp en plattform for teknisk integrasjon av ordinær forbrukerelektronikk. I det ferske partnerskapet skal Nettalliansen bidra med kunnskap, og løfte plattformen inn som del av den pågående europeiske digitaliseringen av strømnettet. Avtalen gir Nettalliansen eksklusiv tilgang til telekommunikasjon-gigantens smarthusplattform.

Gjennom en markedsdrevet fremdrift vil de to selskapene samarbeide om å videreutvikle plattformen, i tråd med behovene til norske og europeiske sluttbrukere,

- Dette gjør at vi nå kan satse markedsmessig uten å ta en stor teknologisk risiko. Gjennom dette skal vi klare å tilby energiselskapene en svært moden, moderne og fremtidsrettet smarthusløsning som både dekker nasjonal energistyring og tilrettelegger for effektive velferdsløsninger, sier Espen Hansen, forretningsutvikler i Nettalliansen.

Oppretter eget selskap

For å realisere smarthusambisjonene opprettes Hitch AS som et eget smarthusselskap. Hitch AS vil tilby smarthusløsninger av høy kvalitet til norske forbrukere, og en komplett plattform der styring av komfort, energi, multimedia, infrastruktur for velferdstjenester og sikkerhet i hjemmet, blant mye annet, vil stå sentralt. Kommersiell lansering vil skje i løpet av 2017.

En del av moderniseringen av kraftnettet

Behovet for smarthusteknologi er en naturlig følge av at alle husstander innen 1. januar 2019 får installert ny, automatisk strømmåler. Strømmåleren registrerer strømforbruk på timesbasis, noe som blant annet legger til rette for at forbrukeren selv enkelt kan styre eget energiforbruk, gjennom bruk av smarthustjenester.

Grundige analyser og forberedelser

De siste to årene har Nettalliansen gjennomført et større forprosjekt på smarthusteknologi, sammen med rekke av energiselskapene i sin eierportefølje. Til sammen leverer disse selskapene tjenester til 268 000 norske hjem. Etter grundige markedsanalyser, vurderinger av eksisterende smarthusaktører og evaluering av teknologisk modenhet, valgte Nettalliansen å samarbeide med Deutsche Telekom.

- Gjennom dette partnerskapet får våre eierselskaper tilgang til den beste smarthusløsningen i det europeiske markedet. Arbeidet pågår nå for fullt for å tilpasse plattformen til norske forhold og utvikle løsninger som gir våre sluttkunder en unik mulighet til å spare strøm, sier Torgeir Brovold, administrerende direktør i Nettalliansen.

12. januar 2017