None
Miljø

En kort prat med Sigla

av Redaksjonen
06. september 2016
Vi har tatt en kort prat med Anne Jorun Aas i rådgivningsselskapet SIGLA. Her snakker hun blant annet om hva som kreves av vinnerne i fremtidens energimarked, og litt til.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Hvordan står det til med dere i SIGLA om dagen?

Det står bra til. Vi har hatt noen spennende uker i det siste, som toppet seg med et par interessante dager på ONS-konferansen forrige uke.

Du holdt et innlegg på konferansen om mulige vinnere i et energimarked i endring. Hva er din spådom?

Vi ser ikke bare en, men flere parallelle endringer i energimarkedet, som vi tror vil prege tiden fremover. La meg nevne to sentrale: Både i markedet og i politikken forstår man nå bedre hvilken risiko som følger av klimaendringer. Økt kunnskap om risiko og kostnader vil gi endringer i prisingen av energi i markedet. Slik påvirkes lønnsomheten av forskjellige forretningsmodeller direkte. Videre er den fallende prisen på fornybar energi en kraftig driver for endring, på tvers av markedssegmenter. Vi tror vinneren i energimarkedet finnes hos den som forstår og befinner seg i skjæringspunktet mellom teknologi og sluttbruker. 

Hvordan ble ditt budskap mottatt i Stavanger?

Dette er ikke hokus pokus, så de fleste henger med på dette budskapet. Mange aktører fra Olje- og gassektoren ser muligheter som leverandører til et bredere energimarked. Da er de nødt til å forstå hvor markedet går, og hva som driver det.

Hvorfor jobber dere i SIGLA med energimarkedet i dag?

Jeg er svært interessert av energimarkedet, og har vært det i mange år, helt siden jeg jobbet med ojle- og gassektoren i McKinsey. Verden i dag er avhengige av voldsomme investeringer og omstilling i energimarkedet for å nå målet om å begrense global oppvarming til 2 grader. Vi i SIGLA jobber med å gjøre bærekraft til konkurransekraft for næringslivet, og energiomstillingen gjør at mange må tenke nytt rundt hvilken forretningsmodell som vil være lønnsom fremover. 

Hvilke muligheter ser dere for verdiskaping i distriktene?

Både energiproduksjon og smarte løsninger for å ta i bruk denne strømmen vil skape store muligheter i distriktene.  Jeg er jo også styreleder i ENERGIX, forskningsrådets program for energiforsking, og vi får heldigvis mange søknader fra norsk næringsliv som ønsker å forske på morgendagens energiløsninger. Og vi tar gjerne imot enda flere!

Fossil eller elektrisk bil?

Sykkel i hverdagen. Inntil dagens bil kneler, kjører jeg fossilt de få gangene jeg skal reise lenger, men gleder meg til å snart kjøre elektrisk.

 

Kort om Anne Jorun Aas:

Tidligere COO Scatec AS, SVP Strategy and organization Scatec Solar, McKinsey & Company

Dagens og tidligere styreposisjoner:  Styreleder ENERGIX, stort program under Norsk Forskningsråd, Styremedlem Eltek ASA, Energi 21, KjellerInnovasjon, Thor Energy & Thor Corporation + andre tidlig fase teknologiselskaper. 

Utdanning: Doktorgrad i Atomkjemi fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Uppsala og CERN, Genève

Kort om SIGLA: 

Rådgivningsselskap med misjon om å gjøre bærekraft til konkurransekraft for næringslivet.

06. september 2016