None
Styret i Defo er på plass under strategisamling. Fra venstre er det Anders Rønning, Jan-Erik Brattbakk, Bjørg Brestad, Per-Erik Ramstad, Alf Vee Midtun og Halvard Fjeldvær. Foto: Knut Lockert    
Distriktsenergi

Strategisk mot fremtiden

av Halvard Fjeldvær
12. september 2016
– Du må være god for å drive effektivt, for å møte den digitale framtiden og foroverlent for å henge med i timen, sier Halvard Fjeldvær, styreleder i Defo. Han forteller at Defo nå går gjennom en strategiprosess for å være rustet for fremtiden.

Halvard Fjeldvær

Halvard Fjeldvær er styreleder i Distriktsenergi. Til daglig jobber han som administrerende direktør i Svorka Energi i Surnadal. Halvard er utdannet siviløkonom, og har lang erfaring fra energibransjen.

Tiden løper fort og oppgavene står i kø for medlemmene. Det er et spørsmål om å være eller ikke være for alle i kraftbransjen, omsetter eller nettselskap, stor eller liten. Du må være god for å drive effektivt, for å møte den digitale framtiden og foroverlent for å henge med i timen. 

Startet strategiprosessen

Nå har vi startet en spennende strategiprosess i styret, for å sikre at Defo tar de beste valgene på vegne av landets distriktsenergiverk og deres kunder. 

Tiden er moden, nå skal det kjøres debatt, spørsmål skal diskuteres og medlemmene inkluderes. 

Jobben må selskapene gjøre selv, men vi ønsker at Defo skal spille en nøkkelrolle på vegne av medlemmene når det gjelder rammebetingelser og forhold for øvrig som setter verdien av distriktsenergiverkene på kartet.

Oppoverbakke i media

I dag opplever mange Defo-medlemmer at de jobber i oppoverbakke i media og blant politikere og meningsbærere alene med den begrunnelse at det er et mindre energiverk. 

Det holder selvfølgelig ikke, man må «dømmes» ut i fra prestasjon. Det handler om respekt.  Den respekten skal Defo være med å reise sammen med medlemmene.

Strategiprosessen vil fokusere på saker, på kunder, på samarbeid med andre meningsbærere, på involvering av medlemmer og utvalg, på kapasitet, det å jobbe smart og til syvende og sist om å vinne sannheten når sakene skal behandles av bestemmende myndigheter.  Og selvfølgelig en hel rekke andre ting. I bunn og grunn, som i enhver slik strategiprosess, komme fram til de rette strategiske avklaringer.

Trenger tilbakemeldinger

Medlemmene vil få en henvendelse i form av en questback, der de bes om å svare på noen spørsmål og selvsagt gis mulighet til å komme med all form for ris og ros. I styret håper vi på engasjerte medlemmer og på gode avklaringer i en viktig tid for Defo og for bransjen for øvrig.

Styret opplever strategiarbeidet som spennende og særdeles viktig i en tid der sentralisering står langt oppe på den politiske agenda på de fleste områder. Styret forventer å kunne levere resultatet av strategiprosessen på denne siden av nyttår.

 

12. september 2016