None
Knut Lockert, daglig leder i Defo (t.v.) og Bjørn Lauritzen, styreleder i Småkraftforeningen (t.h.)    
Leder

Uenige om hva det funksjonelle skillet betyr

av Knut Lockert
15. juni 2016
Småkraftforeningens styreleder Bjørn Lauritzen uttalte i et intervju med Europower at han opplever Defos tolkning av den nye energiloven som «spinnvill».

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Defos og undertegnedes tilnærming til innholdet av det funksjonelle skillet på Defos fagdager på Røros, vekket en smule oppmerksomhet hos enkelte. Småkraftforeningen tok litt av, for å si det slik. Andre har ikke sagt stort – forståelig nok.

Ikke så ille

Fra Defos side ble det lagt til grunn at innholdet i det funksjonelle skillet ikke ser ut til å bli så «ille» som vil la til grunn i våre regnestykker, etter behandlingen i energi og miljøkomiteen. Dette medførte at styreleder i småkraftforeningen, Bjørn Lauritzen tok litt av i et intervju på Europowers nettside. Han mente at Defos tolkning var helt spinnvill.

– Det begynner å bli komisk og at Defo fremstår som desperate i saken om det funksjonelle skillet, sa Lauritzen.

Hva var det vi sa?

Hva var det vi sa som fyrte opp småkraftforeningen?

Kravet til det funksjonelle skillet ble behandlet som naturlig er i komiteen før behandlingen i Stortinget. Her ble det presisert av flertallet følgende; Flertallet i komiteen legger til grunn at «prinsippet skal være de samme som gjelder for selskaper med over 100 000 kunder som i dag er underlagt krav om funksjonelt skille».

Vi refererte således til flertallets innstilling om dette spørsmålet, hverken mer eller mindre. Og på Stortinget som så ofte ellers i samfunnet. Flertallet bestemmer.

Dette er juss

I Defo vet vi hvordan de som i dag er underlagt kravet om funksjonelt skille praktiserer dette. Og det er langt unna det vi la til grunn som vår tolkning, når dette spørsmålet ble debattert i forkant av lovbehandlingen. Et flertall i komiteen gjenspeiler flertallet i Stortingsbehandlingen. Og når reglenes innhold skal tolkes og i dette spørsmålet handler det om hva man legger i begrepet ledelse, så vil flertallets tilnærming til spørsmålet, være særdeles viktig. Dette er ikke noe vi finner på. Dette er juss.

Ja, vi er fullstendig klar over at komiteens tilnærming ikke er helt forenlig med enkelte uttalelser i departementets prop. om endringer i energiloven (Prop 35 L). Men flertallets tilnærming i komiteen ligger der, dersom og eventuelt når departementet skal utarbeide forskrifter, som nærmere skal regulere innholdet i det funksjonelle skillet.

Noe annet enn det Reiten-utvalget argumenterte for

På spørsmål fra Defo om småkraftforeningens styreleder fortsatt står for sine påstander svarte han: «Jeg mener fortsatt det er en spinnvill tolkning i forhold til intensjonen bak skillet slik Reiten-utvalget argumenterte for». I Defo forstår vi at småkraftforeningen ønsker seg noe annet enn det flertallet i komiteen bestemmer seg for, men Reiten er som kjent ikke lovgiver, det er det Stortinget som er. I Europowers artikkel ble Defos tolkning tatt til inntekt for ikke å kunne være i tråd med intensjonen til energi og miljøkomiteen. Nå er dette blitt til «intensjonen slik Reiten-utvalget argumenterte for». Det er noe annet og det skjønner vi jo.

Fra vår side håper vi at dette ryddet litt i grunnlaget for vår tilnærming. Så registrerer vi at det er forskjeller der ute om tolkninger og om hvordan verden egentlig burde være. I den anledning er nok ikke det siste ordet sagt enda. For vår del vil vi følge departementets forskriftsarbeid med spenning. Kommer NVE med en veileder, vil det være nettopp det, en veileder.

15. juni 2016