None
Halvard Fjeldvær er administrerende direktør i Svorka Energi, og foreslått av valgkomiteen som ny styreleder i Defo.    
Årsmøte

En mann for fremtiden

av Redaksjonen
25. mai 2016
Halvard Fjeldvær fra Svorka Energi er valgkomiteens forslag til ny styreleder i Defo.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Etter 14 år som styreleder i Distriktenes energiforening går nå Eilif Amundsen av. Eilif har vært en bærebjelke i Defo siden han var med på oppstarten i 2002. Etter all sannsynlighet blir hans etterfølger Halvard Fjeldvær fra Svorka Energi i Surnadal, etter at han nå er foreslått av valgkomiteen som Amundsens etterfølger. Under Defos årsmøte på Røros den 1. juni skal det velges en ny styreleder for organisasjonen.

Fremoverlent

– Det er viktig å være fremoverlent i en omstillingstid, og jeg er opptatt av å finne strategier for fremtiden når det gjelder innovasjon og rammebetingelser, sier Halvard Fjeldvær til Defo.no.

Halvard er 37 år og utdannet siviløkonom, og har jobbet som administrerende direktør Svorka i 3 år. Før det var han økonomisjef i det samme selskapet og holdt på med blant annet revisjon. Han vil jobbe for å hjelpe Defos medlemmer i møtet med fremtidens utfordringer.

Halvard Fjeldvær

Alder: 37 år

Utdannelse: Siviløkonom

Familie: Samboer, og tre jenter på 6, 9 og 11

Aktuell: Halvard er innstilt av valgkomiteen som ny styreleder i Defo. Han er til daglig Administrende direktør i Svorka Energi.

Avhengig av allianser

– Jeg mener også at små- og mellomstore energiselskaper i større grad en tidligere er avhengig av allianser for å møte fremtiden. I den forbindelse vil Defo spille en viktig rolle når det gjelder å påvirke de fremtidige rammebetingelsene, sier Fjeldvær.

Distriktenes energiforening ble stiftet i 2002 og har i dag 68 medlemsbedrifter spredd utover hele Norge. Defos hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes posisjon i eget distrikt med utgangspunkt i bedriftenes kapital, kompetanse og personell.

Defo skal jobbe for å styrke medlemsbedriftenes rammevilkår, og på den måten bidra til lokal næringslivsutvikling. I tillegg jobber organisasjonen for å sikre en samfunnstjenelig riktig infrastruktur og kraftdistribusjon, der hensynet til effektiv ressursbruk, rimelig nettleie og forsyningssikkerhet på kort og lang sikt tillegges vekt. 

25. mai 2016