None
Tor Olav Nystog er elverksjef i Rauland Kratforsyningslag    
Medlemmer

En kort prat med Rauland Kraftforsyningslag

av Arvid Bekjorden
27. april 2016
I spalten ”En kort prat med” ønsker Defo gi leserne sine innsyn i hva som skjer i kraftselskaper i alle hjørner av vårt langstrakte land. Denne uken har vi snakket med Tor Olav Nystog, ny elverksjef i et energiverk som nettopp fylte 75 år.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Er det én ting du kan trekke frem som noe av det viktigste som har skjedd i løpet av tiden din i Rauland? 

Store endringer i kundemassen med en formidabel hytteutbygging, Rauland Kraftforsyningslag har økt fra 2500 til 4000 kunder på 10 år. En stor og vellykket satsing på fiberutbygging har gitt gode tilskudd til drift av selskapet. Alt dette har vært med på å skape et aktivt bygdesamfunn som preges av tilflytting, fem nye hus er tilkoblet i 2015 (114 hytter) og leiemarkedet er sprengt.

Har dere noen spennende prosjekter på gang ut mot lokalsamfunnet?

Alle våre kunder får tilbud om fibertilkopling (så nær som det veiløse Møsstrand) til en rimelig pris, vi har inngått avtale med Altibox på tjenestesiden.

Hvilke utfordringer står øverst på blokka hos dere om dagen?

Det som er spesielt for oss nå er bygging av nytt administrasjonsbygg, byggingen vil starte i mai og vi forventer å kunne flytte inn til jul. Som for alle andre så har vi og fokus på Elhub, AMS, ny energilov som vil kreve enormt økonomisk og ressursmessig.

Hvilken energisak synes du har fått for lite oppmerksomhet?

Helt klart krav som blir påført nettselskapene som i praksis fører til at vi får mindre og mindre ressurser til å drive kjernevirksomheten vår, vi må stadig tilpasse oss og dette drar oppmerksomheten vekk fra det vi egentlig skal drive med. Et eksempel er gjennomfakturering nå rett før Elhub og AMS utrulling. Jeg observerer at Tord Lien og Siv Jensen mener dette er til kundenes beste, men jeg er ikke så overbevist om at det er det.

Hva betyr Rauland Kraftforsyningslag for lokalsamfunnet?

RK er en hjørnesteinsbedrift som bidrar til lokale lag og foreninger både økonomisk og med ressurser. RK med sine rundt 20 årsverk er også en stor arbeidsgiver i lokalsamfunnet. Vi har de siste årene tilsatt nesten alle som har søkt lærlingplass hos oss, og vi kommer også til å satse på inntak av lærlinger i årene som kommer.

Hva brenner du for/engasjerer deg i lokalsamfunnet?

Det som engasjerer meg mest i disse dager og som ikke har med RK å gjøre er vei, og valg av ny øst/vest forbindelse. Der kampen står mellom trase nord eller sør for Hardangervidda. Der Veivesenet sine beregninger viser en samfunnsmessig gevinst på 40 milliarder på å velge E134 over Haukelifjell, og så kan det virke som regjering vil lande på «hytteveien» RV7 over Hardangervidda. Det vil være en ekstrem sløsing med skattekronene våre.

Hva blir det viktigste for ditt energiverk i 2016?

Det er å finne rasjonelle gode løsninger på vår drift der vi kan bruke mest mulig av våre ressurser på kjernevirksomhet, og ikke bruke opp alt kruttet på tilpassinger og regulatoriske endringer.

Hva er det første du gjør når du står opp om morgenen?

Ganske tradisjonelt vil jeg tro, fyre i peisen, lage nisteboks med frukt til barna, en frokost med en studie av Raulandsfjell eller aviser når det er overskyet.

Hva er din «favorittdings» på arbeidsplassen?

PCen min

På lørdag får du besøk av Tord Lien og kona hans. Hva vil du servere av mat og drikke?

Da må kona stå for kokingen, det er Cecilie som er kokken i huset. Totaksørret med tilbehør, fiskesuppe og tilslørtebondepiker til dessert. Som symbol på vannkraft og hvilke verdier storsamfunnet får fra distriktene, og en påminnelse om at noe må bli igjen lokalt der ulempene er.

Hvem ville du snakket med akkurat nå istedenfor oss?

Jeg syns Defo gir mye til oss medlemmer og er flinke til å stille opp, få jeg heller ville snakket med.

Kjører du fossil eller elektrisk bil?

Fossil.

Fakta om Tor Olav Nystog

  • Familie: Gift, 3 barn
  • Alder: 46
  • Utdanning: Ingeniør
  • Tidligere arbeidserfaring: Fagbrev hos Rauland Kraftforsyningslag, Serviceingeniør Siemens, ingeniør TeleFiber AS og var med på oppstart og etablering av selskapet.

Fakta om Rauland Kraftforsyningslag

  • Rauland kraftforsyningslag fylte 75 år i 2015, med utgivelse av en jubileumsbok som alle eiere kan få et eksemplar av.
  • Bedriften har kraftsalg og nett samt driver utbygging av fiber.
  • RK er et andelslag der hver abonnent har en stemme på årsmøtet. Styret er satt sammen av representanter fra medlemmene/eierne.
  • Yter støtte til idrett og kultur samt andre lag og foreninger.
27. april 2016