None
Politikk

Gjennomfakturering gir dyrere nettleie

av Arvid Bekjorden
26. april 2016
Defo er positive til innføring av én faktura for nettleie og kraft. Men hadde myndighetene ventet til etter innføringen av Elhuben, ville man spart nettkundene for store kostnader.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Olje- og energiminister Tord Lien frontet søndag kveld at gjennomfaktureringen av strømkundene starter til høsten. Han mente dette ville forenkle hverdagen for kundene, noe vi er enige i. Det han derimot ikke fortalte om var at gjennomfaktureringen koster millioner å gjennomføre for energiselskapene, og at dette vil medføre dyrere nettleie for kundene. Det kan også opplyses at rundt 2/3 av alle kundene i Norge har en regning fra før.

Høyere IKT kostnader

Kundesystemer må oppdateres samt nye arbeidsrutiner og opplæring av de ansatte. Disse kostnadene blir direkte lagt på nettleien. Gjennomfaktureringen blir innført samtidig som energiselskapene er i full gang med innstallering av automatiske strømmålere og tilpasninger til Elhuben.

Kraftleverandørene må gjennomfakturere alle eller ingen kunder i et nettområde. Nettselskapene kan under visse forutsetninger si nei til gjennomfaktureringen.

Burde ha ventet til dette allikevel kommer i Elhuben

En av forutsetningene som lå til grunn for at Elhuben skulle bli lønnsom å etablere var at den samme ordningen, som gjennomfaktureringen innebærer, ble opprettet i Elhuben. Det er antydet fra NVE at denne løsningen skal være ferdig rundt 2019. I Elhuben må denne løsningen bygges opp på nytt med nye kostnader for kundene. Elhuben er ikke involvert i den nye ordningen for gjennomfakturering, og nå må man ta kostnadene ved innføring av én faktura to ganger. Dette er unødvendig etter vårt syn.

Det er også verdt en liten refleksjon at det var myndighetene som i sin tid innførte et krav til to fakturaer. Defo løp ikke etter det, og nå snur myndighetene og det er igjen én faktura som gjelder.

Store utfordringer dersom kraftleverandører går konkurs

Gjennomfaktureringen innebærer at kraftleverandørene fakturerer nettleie og statlige avgifter for nettselskapene. Dersom en kraftleverandør går konkurs rammes nettselskapet og ikke kunden. Defo erfarer at det er flere selskaper som leverer kraft i dag som har lav egenkapital samtidig med dårlig likviditet.

Dette er ofte oppskriften på insolvens og konkurs. Selv om nettselskapene skulle få muligheten til å kreve sikkerhetsstillelse av kraftleverandørene innebærer dette kostnader og ekstraarbeid for nettselskapene. Denne utfordringen gjelder dog uansett tidspunkt for innføringen av en faktura.

26. april 2016