None
Foto: Arvid Bekjorden    
Medlemmer

En kort prat med VOKKS

av Arvid Bekjorden
19. april 2016
I spalten ”En kort prat med” ønsker Defo gi leserne sine innsyn i hva som skjer i kraftselskaper i alle hjørner av vårt langstrakte land. Denne uken har vi snakket med Arne Nybråten, administrerende direktør i et snart 100 år gammelt energiverk – VOKKS (Vestoppland Kommunale Kraftselskap).

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

NoneFoto: Arvid Bekjorden    

Er det én ting du kan trekke frem som noe av det viktigste som har skjedd i løpet av tiden din i VOKKS?

I 2002 ville Søndre Land og Kistefos selge seg ut av selskapet. De eide til sammen 53 prosent av selskapet. En aktuell kjøper var Mjøskraft som senere har gått inn i Eidsiva. Heldigvis så benyttet Nordre land og Etnedal sin forkjøpsrett til disse aksjene.

Har dere noen spennende prosjekter på gang ut mot lokalsamfunnet?

Vi mener det er fremtidsrettet å bygge ut fiber til lokalsamfunnet. VOKKS har derfor vært med og bygget ut fiber der det har vært interesse for dette. Denne satsingen vil vi fortsette med fremover.

Hvilke utfordringer står øverst på blokka hos dere om dagen?

Vi er i full gang med å installere nye AMS-målere ute hos kundene. Kundene vil da slippe å lese av måleren da dette vil skje automatisk. AMS-målere vil også kunne gi muligheter for nye tjenester til kundene. Hvilke av våre tjenester som hører inn under nettmonopolet er også en viktig jobb å få avklart.

Hvilken energisak synes du har fått for lite oppmerksomhet?

Det selskapsmessige og funksjonelle skillet syntes jeg har fått for lite oppmerksomhet i riksdekkende media. Dette vil påføre kundene, spesielt i distriktene ekstra kostnader over strømregningen sin.

Hva betyr VOKKS for lokalsamfunnet?

Det viktigste er å kunne gi god service og ha en bra beredskap ved strømbrudd. Vi er også en viktig hjørnesteinsbedrift som bidrar med lokale arbeidsplasser med høy kompetanse. Vi er som tidligere nevnt også stolte av å kunne bygge ut fiber som vil bli svært viktig for å sikre arbeidsplassene i distriktene i tiden fremover. Vi har også fokus på å handle lokalt samt yte støtte til lag og foreninger.

Hva brenner du for/engasjerer deg i lokalsamfunnet?

Det å bidra til å skape utvikling i et område som er preget av fraflytting. Skape arbeidsplasser for ungdom samt å få de til å bosette seg her. Vi jobber også aktivt for å utvikle hytteprosjekter som skaper viktig aktivitet for kommunen.   

Hva blir det viktigste for ditt energiverk i 2016?

Forberede organisasjonen og strukturen i selskapet slik at det kan overleve alle ytre påvirkninger.

Hva er det første du gjør når du står opp om morgenen?

Da koker jeg kaffe til kona og meg og server den til henne på sengen etterpå.

Hva er din «favorittdings» på arbeidsplassen?

PC'en.

På lørdag får du besøk av Tord Lien og kona hans. Hva vil du servere av mat og drikke?

Da ville jeg servert viltgryte med lokale poteter, tyttebær og kantareller. Desserten ville vært multekrem.

Hvem ville du snakket med akkurat nå istedenfor oss?

Da ville jeg snakket med Ola Elvestuen fra Venstre for å gitt han skikkelig med kjeft for å stemme for den nye loven om et selskapsmessig og funksjonelt skille. Denne loven påfører spesielt distriktene mye skade.

Kjører du fossil eller elektrisk bil?

Jeg kjører nok fremdeles fossilbil.

Om Arne Nybråten:

  • Familie: Gift, tre barn der alle er flyttet ut. Bestefar til to gutter.
  • Alder: Fyller 63 år i mai.
  • Utdanning: Sivilingeniør
  • Tidligere arbeidserfaring: Etter endt utdannelse startet Arne i «Samkjøringen» hvor han arbeidet i 3 år. Deretter fikk han jobb som nestkommanderende i VOKKS i 1984 og overtok stillingen som adm.dir. 1.januar 1995.

Om VOKKS:

  • VOKKS fyller 100 år i 2021.
  • Bedriften er organisert som konsern og har produksjon, kraftsalg, nett, installasjons og entreprenør tjenester samt utbygging av fiber og leverer varmepumper.
  • Kjerneverdier: VOKKS skal være til å stole på samt utføre arbeidet med en god kvalitet. VOKKS skal bidra til utvikling og være en viktig bidragsyter i nærområdet.
  • VOKKS yter bred støtte til idrett og kultur samt andre lag og foreninger.

Kilde: VOKKS

19. april 2016