None
Debatt med Terje Aasland, Arbeiderpartiet Trine Skei Grande, Venstre Christian Rynning-Tønnesen, Statkraft Stein Lier-Hansen, Norsk Industri og Oluf Ulseth, Energi Norge. Foto: Energi Norge/Camilla M. Granheim    
Politikk

Sleivspark fra Norsk Industri

av Redaksjonen
14. april 2016
Tinn Energi ble nylig uriktig uthengt av administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen. Til Defo skriver Lier-Hansen at uttalelsen kom litt på sparket: – Tinn Energi er ikke noe verre enn andre, snarere tvert om.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det var under en paneldebatt i København nylig, i Energi Norge regi, at Stein Lier-Hansen påsto at Tinn Energi ikke hadde nok kapital til å rydde vekk skogen ved linjene sine. Et eksempel som ble brukt for å bygge opp under en argumentasjon for en storstilt strukturforandring i bransjen.

Nå velger Lier-Hansen å moderere uttalelsen sin noe:

– Tinn Energi ble brukt på en noe sleivete måte. Jeg er selv fra området, og vet litt om hvordan en prioriterte her i tidligere tider, skriver han i en e-post til Defo.no.

– Alle som ser hva som skjer, ser at ryddingen rundt kraftlinjene i en rekke områder ikke holder mål, nettopp fordi det spares til beinet. Tinn Energi er ikke noe verre enn noen av de andre, snarere tvert i mot, skriver Lier-Hansen.

None– Alle som vet hva som skjer ser at ryddingen rundt kraftlinjene i en rekke områder ikke holder mål fordi det spares til beinet, skriver Stein Lier-Hansen til Defo.no. Foto: Norsk industri    

Tinn Energi er en solid og viktig hjørnesteinsbedrift

Defo mener det er sterkt betenkelig at toppsjefen i Norsk-Industri kommer med uriktige påstander om Tinn Energi. Dette er skuffende, da vi opplever Norsk Industri og Lier-Hansen før øvrig, på et helt annet nivå enn i denne debatten, uttaler daglig leder i Defo Knut Lockert til defo.no.

Faktum er jo at Tinn Energi er en av de viktigste hjørnesteinsbedriftene i Tinn Kommune, med omlag 40 ansatte. Selskapet er meget solid, med en egenkapitalprosent som har økt de siste årene og nå er på over 50 prosent. 

– De har hatt et årsresultat på mellom ti og 15 millioner de siste to årene, og har betalt et utbytte til eieren, Tinn kommune, på 7,5 millioner kroner hvert av de siste 3 årene. Med andre ord en bedrift som ikke er i nærheten av og ikke ha kapital nok til skogrydding, slik Lier- Hansen påsto.  

NoneAdministrerende direktør ved Tinn Energi, Andres Sætre. Foto: Tinn Energi    

Bruker 1 mill. i året på skogrydding

Administrerende direktør i Tinn Energi, Andres Sætre forteller at de bruker cirka én million kroner på skogrydding ved linjene per år. Han nevner også at omlag 500 kilometer av høy- og lavspentlinjene til Tinn Energi går i gjennom skogområder, hvilket gir åpenbare utfordringer med skogrydding.

Betydelige investeringer i isolerte linjer og systematisk skogrydding har likevel gjort at antall strømbrudd etter trefall er redusert de siste 10 årene, hvilket også gjenspeiles i KILE-rapporter som belyser nettopp dette.

Hvorfor angripes Tinn Energi?

I Defo finner vi det svært betenkelig at Tinn Energi henges ut på en slik uriktig måte. Energiselskapet har bra med kapital, er i fremste rekke i forbindelse med digitaliseringen og er gode på skogrydding. Hvorfor Lier-Hansen bløffer om dette, blir jo spekulasjoner, men vår erfaring er jo at NHO miljøet står for en favorisering av de store selskapene i Norge.

Dessuten ser det ut til at om en ønsker å framstå som fremoverlent i dette miljøet, er det god latin å snakke negativt om de mindre selskapene og framsnakke de store. Så vidt vi vet, var det vel heller ingen av paneldebattantene som korrigertre Lier-Hansens uriktige påstander.

La oss forholde oss til fakta. Fakta er altså at Tinn Energi har tilstrekkelig kapital og gjør en god jobb også med skogrydding. Fakta som Lier-Hansen synes å være enig i bare han får tenkt seg litt om. I Defo tror vi heller ikke at Norsk Industri, vil ta livet av hjørnsteinsbedrifter som går godt. Er dette naivt, eller tar vi feil i Defo her, oppfordrer vi Norsk Industri til å korrigere vår virkelighetsforståelse, gjerne gjennom et leserinnlegg på defo.no.

14. april 2016