Venstres leder av Energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen. Foto: Jo Straube/Venstre    
Politikk

Venstre vender ryggen til distriktene

av Knut Lockert
11. mars 2016
Venstre sier ja til en innføring av et funksjonelt skille, og sender med det en milliardregning til distriktene.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Venstre sier ja til regjeringens forslag om innføring av et funksjonelt skille. Dermed har regjeringen flertall. 

Et ønske om færre selskaper i kraftnæringen pakket inn i et meningsløst krav om funksjonelt skille, ser ut til å ha vært avgjørende for Venstre.  Dette koster milliarder, og distrikstkundene betaler for gildet.  Også MDG skal være på lag med regjeringen her, uten at det får noen betydning for behandlingen i Stortinget.  MDG har én representant, mens Venstre har ni.

Ser fremover

Nå er beslutningen i praksis tatt, vi forholder oss til det, og nå skal det ses fremover. Vi tror ikke på noen massedød blant norske distriksenergiverk. I så måte vil regjeringen med Venstre som støttepari bli skuffet. Dette er intet banesår, for medlemmene våre kommer til å krumme nakken og stå av dette også. Og Defo skal være med å vise veien inn i framtiden. Overgangsperioden som legges opp til å være på fem år, dvs at endringene må være gjennomført innen 1. januar 2021, skal brukes godt.

Sterk mobilisering

Det har vært en sterk mobilisering i norske kommuner. En mobilisering av politikere, eiere og i selskapene. Det har vært en bred politisk tilnærming fra alle partier med unntak av regjeringspartiene. Også blant Venstres politikere i kommunene har gjennomgangsmelodien vært et nei til det funksjonelle skillet

I Energi Norge har det vært et «opprør» i anledning saken.  Beslutningen var kjedelig, men ikke veien fram. 

Nå tar vi det derfra. Defo skal fortsette å kjempe for sine medlemmer, og sammen skal vi stå sterke. Vi kommer til å overraske flertallet i Stortinget.

Defo kommer tilbake med mer når detaljene rundt innstillingen er kjent.

 

11. mars 2016