None
Tore Olaf Rimmerud, styreleder i Energi Norge Foto: Øystein Andreas Bjerke/EnergiNorge    
Politikk

Energi Norge snur i saken om funksjonelt skille

av Knut Lockert
29. februar 2016
Over halvparten av nettselskapene i foreningen var svært opprørt over Energi Norges håndtering av spørsmålet om det funksjonelle skillet og truet med utmeldelse om ikke styret snudde i saken. Styret har nå gitt svar på tiltale.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Fra styret i Energi Norges svar de til de 34 selskapene som i et åpent brev ba styret snu i saken heter det: "Styret har i dag vedtatt at siden medlemmene i Energi Norge er delte i synet på funksjonelt skille, tar Energi Norge ikke stilling i saken."

Hva dette betyr for Energi Norge må være et Energi Norge anliggende, men hva det betyr for bransjens oppfatning av kravet til det funksjonelle skillet er rimelig åpenbart.

Til gunst for de største

Det er de største selskapene i Norge som ønsker kravet til det funksjonelle skillet.  Det er de samme selskapene som ikke møter økte kostnader og økt byråkrati med forslaget.  Det er heller ikke deres kunder som møter høyere tariffer. 

Til ugunst for de små og mellomstore

De selskapene som derimot møter økt byråkrati, økte kostnader og som har kunder som må betale regningen, de er gjennomgående i mot.  Også i Energi Norge vet vi nå.  De større selskapenes såkalte prinsipielle tilnærming, tror vi ikke noe på i Defo.  Hadde de store selskapene og deres kunder møtt de samme utfordringene som de små og mellomstore selskapene, hadde de åpenbart vært i mot. Så enkelt er det. Og så kan vi tilføye at det er de samme selskapene som vi vet er på regjeringens side med et ønske om færre og større enheter. Med den tilnærmingen, vil de selv overleve og vokse. 

Defo håper at Energi Norges nye standpunkt blir lagt merke til

I Defo håper vi at Energi Norges u-sving i saken blir lagt merke til av beslutningstagerne på Stortinget.  Velger politikerne nå og gå for et krav til det funksjonelle skillet, tar man parti for de største selskapene i Norge og snur ryggen til Distrikts-Norge. Det er her ulempene kommer for selskapene og deres kunder. 

 

 

 

 

 

 

 

29. februar 2016