Ola Elvestuen (V) er leder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.     Foto: Zero/flickr
Leder

Stort ansvar på Olas skuldre

av Knut Lockert
19. februar 2016
Kjære Ola. Det ser ut til at du befinner deg på vippen i spørsmålet om innføring av et funksjonelt skille. Der ligger det et stort ansvar.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Det er nå dokumentert at innføringen av et funksjonelt skille innebærer økte kostnader på over tre milliarder over ti år.  Det er vel tre milliarder i økte kostnader til distriktsenergiverkene. Til deres eiere gjennom lavere avkastning og til kundene gjennom økte tariffer. 

Vil vanskeliggjøre driften av de små og mellomstore energiverkene

Kostnadene vil vanskeliggjøre driften av de små og mellomstore energiverkene, da de får en utfordring i effektivitetskonkurransen med de større selskapene, som ikke får økte kostnader. De har så mange ansatte at de bryr seg ikke.

Undersøkelsen til Varde-Hartmark viser da også at man rammes hardere desto jo mindre man er. Dette har EU forstått, men kanskje ikke Norge?

Ingen fordeler ved et funksjonelt skille

Da er det å håpe at kravet til det funksjonelle skillet virkelig betyr en masse fordeler for kundene til disse selskapene. Vi klarer ikke å se det, ikke våre medlemmer heller. Kanskje i teorien, men ikke i virkelighetens verden. Oppfordringen er å stoppe i tide, stoppe ved kravet til det selskapsmessige skillet. Her ser vi at det kan være fordeler også i praksis. 

Det funksjonelle skillet betyr kun økte kostnader og økt byråkrati for kunden. Plunder og heft er det også kalt. Dessuten som du vet, det kommer andre viktigere regler som sikrer nøytraliteten og forhindrer kryssubsidiering, slik som elhuben. Med selskapsmessig skille inntrer også reglene om konserninterne kjøp. Dette sikrer nødvendig konkurranseutsetting. Kryssubsidiering er forbudt. Naturligvis.

Venstre er et parti for de små og mellomstore bedriftene

Vi opplever Venstre som et parti for de små og mellomstore bedriftene. På partiprogrammet heter det «Venstre gjør det lettere å skape nye arbeidsplasser. Om neste generasjon skal ha et like trygt og godt arbeidsmarked som oss, må vi legge til rette for dem som vil skape nye arbeidsplasser nå».

Vil tape arbeidsplasser

Kravet til det funksjonelle skillet er en spiker til i kisten til distriktsenergiverkene. Det betyr på sikt også færre arbeidsplasser. Dette rimer dårlig med partiprogrammet til Venstre, slik vi ser det. Det passer med regjeringens partiprogram, men med Venstres?

Det er også lagt betydelig vekt på i partiprogrammet du forvalter Ola, at Venstre skal forenkle regelverk og redusere skjemaveldet. Her står det: «Hverdagen for mange næringsdrivende er preget av kompliserte skjemaer og firkantede regler. Venstre vil rydde opp i et tungrodd system som er laget for å regulere våre industribedrifter, ikke for å legge til rette for fremtidens arbeidsplasser»

Økt byråkrati og økte kostnader

Hvordan kan denne så riktige tilnærmingen fra Venstre om byråkratiseringer av næringslivet trekke i retning av et krav til det funksjonelle skillet? En samlet medlemsmasse i Defo forteller Venstre at konsekvensen av kravet er nettopp økt byråkrati og økte kostnader. De lyver ikke.

Du vet hva vi i Defo mener Ola, og vi oppfordrer deg innstendig til å stoppe med kravet til det selskapsmessige skillet. Det er godt nok. Vi venter spent på i hvilken retning du vipper. 

19. februar 2016