None
Foto: Bjarne Langseth    
Politikk

Vil koste nettkundene nærmere 5 milliarder kroner

av Redaksjonen
18. februar 2016
Regnskapet er levert. En fersk rapport fra Varde Hartmark viser at Regjeringens forslag til selskapsmessig- og funksjonelt skille vil koste nesten fem milliarder kroner. Regningen sender de til nettkundene.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Konsulentselskapet Varde Hartmark har på vegne av Defo og KS bedrift utarbeidet en rapport rundt kostnadene ved en innføring av et selskapsmessig- og funksjonelt skille. Tallene er klare: En innføring av et selskapsmessig- og funksjonelt skille vil koste nesten fem milliarder kroner. Regningen blir sendt til eierne og kundene. Eierne gjennom redusert avkastning og kundene med økte tariffer.

NonePer Just Skaret, Varde Hartmark.    

Vil ramme de små hardest

Defos medlemmer har lenge vært kritiske til regjeringens forslag om et funksjonelt skille, som de opplever kun vil være byråkratiserende og kostnadsdrivende. Og de som blir rammet hardest er de mindre aktørene i distriktene og deres kunder som må plukke opp regningen.

– Rapporten viser at særlig merkostnadene ved et funksjonelt skille viser et entydig mønster der kostnadene per kunde stiger eksponensielt når antall målepunkter synker under rundt 8 000, sier Per Just Skaret, partner i Varde Hartmark.

Les mer: Derfor er det nok med et selskapsmessig skille

–  Mønsteret reiser spørsmålet om det virkelig er hensiktsmessig å pålegge funksjonelt skille for selskaper med under 5.000 - 10.000 kunder, sier han.

Dyrest med innføring av det funksjonelle skille

Rapporten viser at det er spesielt en innføring av det funksjonelle skillet som vil bli kostbart. Der viser analysen at den totale prislappen vil ligge på rundt 3,3 milliarder kroner i løpet av et tiårs-perspektiv. Det utgjør i gjennomsnitt 29 millioner kroner per aktør.

Regnestykket viser at økte kostnader til ledere og styrer, nyansettelser samt større utgifter rundt innkjøpsordninger og avtaler vil bli de største utgiftspostene. 

NoneLars Ovesønn Dalsegg, Varde Hartmark    

1,3 milliarder for et selskapsmessig skille

Et selskapsmessig skille vil heller ikke bli av den billige sorten. Innføring av selskapsmessig skille estimeres til å koste omtrent 1,3 milliarder kroner. Altså rundt 13 millioner per aktør.

– Det er naturlig nok de administrative kostnadene som øker med antall juridiske enheter og regnskapsobjekter, med regnskap, revisjon, fakturering og IT som de viktigste kostnadsdriverene, sier Lars Ovesønn Dalsegg i Varde Hartmark.

Les også:  – Unødvendig inngripen i Energiloven

– Langt i overkant dyrt

Andres Sætre, leder av Defos strukturutvalg, sier i en kommentar til rapporten at den viser det de har hevdet og visst hele tiden:

– Kostnadene ved innføring av det funksjonelle skillet er langt i overkant dyrt. Begrunnelsen bak det funksjonelle skillet er rent teoretisk og betyr ikke annet enn plunder og heft i virkelighetens verden, sier han. 

I tillegg til å være leder av Defos strukturutvalg er Sætre daglig leder i Tinn Energi.

– Det selskapsmessige skillet ser vi kan ha en viss effekt i praksis, og vi kan være med på dette. Vår oppfordring vedrørende det funksjonelle skillet er at Regjeringen bør gjøre som det heter i fjellvettregel nummer 8: "Vend i tide, det er ingen skam å snu". 

– Vi anmoder politikerne innstendig om at det holder med kravet til det selskapsmessige skillet, sier Sætre.

Rapporten:

18. februar 2016