None
Administrerende direktør i Stange Energi, Ragnhild Skarstad Sveen.    
Medlemmer

En kort prat med Stange Energi

av Redaksjonen
17. februar 2016
I spalten ”En kort prat med” ønsker Defo gi leserne sine innsyn i hva som skjer i kraftselskaper i alle hjørner av vårt langstrakte land. Denne uken har vi snakket med Ragnhild Sveen, administrerende direktør i et energiverk som feirer 100 år i år – Stange Energi.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Om Ragnhild Skarstad Sveen

  • Familie: Gift, 1 barn (Fredrik på 16 mnd)
  • Alder: 42
  • Utdanning: Siviløkonom NHH
  • Tidligere arbeidserfaring: Økonomisjef Stange Energi, økonomisjef Actor Fordringsforvaltning, økonomikonsulent Ullevål universitetssykehus

Stange Energi feirer 100 år i år. Er det én ting du kan trekke frem som det viktigste som har skjedd i løpet av de siste 100 årene? 

Det er et vanskelig spørsmål. På 100 år har det skjedd en hel masse viktige ting. Stange Energi har i alle årene hatt medarbeidere med høy kompetanse, stor arbeidsinnsats og stolthet over egen bedrift. Stange Energi er i dag en sprek 100-åring.

Vi har nylig gjennomført en kundeundersøkelse hvor vi oppnådde en veldig høy score. Det er god grunn til å være stolt over flinke medarbeidere. Vi er en gjeng med engasjerte medarbeider som byr på seg selv. På jubileumsmarkeringen i januar fremførte for eksempel noen ansatte tre sanger som de hadde skrevet om Stange Energi. Helt fantastisk!

Har dere noen spennende prosjekter på gang ut mot lokalsamfunnet?

Vi er stolte over at vi i 2015 rullet ut AMS til alle husstander i Stange. I jubileumsåret 2016 har vi flere jubileumsaktiviteter som er rettet mot barn og unge i Stange.

Hvilke utfordringer står øverst på blokka hos dere om dagen?

Å sørge for fokus – både internt og eksternt. Vi må sørge for at vi tilpasser oss endringer for bransjen på en best mulig måte, og samtidig se etter nye områder som skal gi Stange Energi økt inntjening på sikt.   

Hvilken energisak synes du har fått for lite oppmerksomhet?

Jeg synes generelt at det er for lite fokus på hva som er best for kundene. Vi får til stadighet nye krav og regler som går på nøytralitet. For kundene er det forvirrende og fordyrende. I tillegg synes jeg det er for stor grad av detaljstyring av hvordan vi skal bygge og drifte nettet. Jeg skulle ønske at myndighetene hadde mer tillit til at vi i bransjen er opptatt av å gjøre ting riktig og til lavest mulig kostnad. Konkurranse er en veldig bra ting, men per i dag er det ikke et fungerende entreprenørmarked i store deler av landet.

Hva betyr Stange Energi for lokalsamfunnet?

Den aller viktigste oppgaven er å sikre strømforsyningen i Stange. Uten strøm så stopper samfunnet opp. Om noe går galt, så skal montørene være raskt ute for at folk skal få tilbake strømmen så fort som mulig. I tillegg kommer viktige arbeidsplasser, kjøp av tjenester og varer lokalt og så bidrar vi med sponsing av barn og unge (både idrett og kultur).

Hva brenner du for/engasjerer deg i lokalsamfunnet?

At stort nødvendigvis ikke er best. Det bør være rom for at selskap av vår størrelse kan få fortsette i fremtiden – forutsatt at vi driver godt selvsagt.

NoneFoto: Stange Energi AS    

Hva blir det viktigste for ditt energiverk i 2016?

Klare de målene vi har satt oss.

Hva er det første du gjør når du står opp om morgenen?

Hopper eller rettere sagt rusler sakte men sikkert inn i dusjen.

Hva er din «favorittdings» på arbeidsplassen?

PCen.

På lørdag får du besøk av Tord Lien og kona hans. Hva vil du servere av mat og drikke?

På grunn av lengre strømbrudd ville det bli vanskelig med varm mat, så det hadde nok blitt brødskiver (jeg bor forøvrig i Hamar hvor Eidsiva Energi har ansvaret for forsyningen).

Hvem ville du snakket med akkurat nå istedenfor oss?

Venter faktisk på telefon fra daglig leder i Defo, Knut Lockert!

Kjører du fossil eller elektrisk bil?

Kjører fremdeles fossil.

Om Stange Energi

  • Stange Energi har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune.
  • Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og entreprenørtjenester gjennom datterselskapene; Stange Energi Nett, Stange Energi AUS og Stange Energi Marked.
  • Kjerneverdier: Stange Energi skal kjennetegnes ved Pålitelighet, Kompetanse og Arbeidsglede i forhold til kunder, medarbeidere, eier, leverandører og samarbeidspartnere.
  • Stange Energi ønsker å støtte opp om lokalsamfunnet, spesielt barn og unge i kommunen og gir sponsormidler til ti lag og foreninger i 2016.

Kilde: Stange Energi

17. februar 2016