None
Foto: Hammerfest Energi AS    
Medlemmer

Hammerfest Energi 125 år!

av Redaksjonen
15. februar 2016
Den 5. Februar 1891 markerer oppstarten for Hammerfest energi. Denne dagen ble de første elektriske gatelysene tent i Hammerfest. Arbeidet, som hadde vært under utvikling siden 1885, var det første av sitt slag i hele Nord-Europa.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Fakta om Hammerfest Energi AS

  • Hammerfest Energi, tidligere Hammerfest El.verk startet opp i 1885.
  • Sørget for at de første gatelysene i Nord-Europa ble tent i 1891.
  • Har i dag drøyt 60 medarbeidere og 7700 kunder.
  • Eies 80 prosent av Hammerfest kommune, 10 prosent av Kvalsund kommune og 10 prosent av Hasvik kommune.

Selskapets hovedfokus og forretningsområder har vært i stor utvikling siden den gang. Frem til årtusenskiftet var det hovedsakelig å utbygge strømnett og drive produksjon av elektrisk kraft som sto i sentrum. Hammerfest energi hadde som oppgave å forsyne hele regionen med strøm.

Fortsatt en nøkkelaktør

De siste årene har mange nye forretningsområder kommet til. Bredbånd og fjernvarme er nå en stor del av Hammerfest energi sin daglige drift. I tillegg har selskapet eierinteresser i selskap som er engasjert i eiendom, fornybar energi, leverandørutvikling og LNG (red.anm.  flytende naturgass).

– Vår utbygging av infrastruktur for bredbånd i eierkommunene, som leverer tjenester knyttet til internett og TV, er kanskje like viktig for innbyggerne i et moderne samfunn som oppbygningen av infrastruktur for strømforsyning var på slutten av 1800-tallet, skriver styreleder, Leid Vidar Olsen og administrerende direktør, Jon-Eirik Holst i selskapets jubileumsmagasin.

Med andre ord spiller Hammerfest energi fortsatt en sentral og viktig rolle i regionen.

Ikke uberørt av myndighetenes krav

Hammerfest Energi AS har allerede innført selskapsmessig skille. Innføring av et funksjonelt skille vil være fordyrende for selskapet, og vil gjøre det utfordrende å bruke samme ansatt i flere oppgaver.

– Både vi og andre selskaper på vår størrelse er avhengige av å ha «poteter» internt som kan brukes til ulike funksjoner, sier Holst.

– Vi oppfatter at funksjonelt skille er et virkemiddel for å gjøre det mer komplekst og dyrere å være liten. Det er dermed et virkemiddel i omstruktureringsønsket til NVE/OED mer enn at det skal bidra til billigere og bedre tjenester for (nett)kundene, sier Holst. 

Fremtidsrettet selskap

Hammerfest Energi AS har vært en pionerbedrift i Hammerfest, og i hele forsyningsområdet i Hasvik og Kvalsund.

– Bedriften har ikke bare tatt seg av strømforsyningen i området, men også vært tidlig ute med nyvinninger innenfor andre områder som var naturlig. Jeg tenker her på kabelnett og bredbånd, og nå også fjernvarme, sier ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen.

I løpet av 2016 og 2017 vil alle kunder tilknyttet Hammerfest Energi få installert en strømmåler (AMS) som automatisk leser av strømforbruket deres.

– Denne teknologien vil gi kunden bedre og enklere oversikt over energiforbruket, og vi ser nå på muligheten for å tilby fremtidsrettede tjenester for energistyring og velferdsteknologi til under og eierkommuner, skriver Jubileumsbladet.

Viktige redningsmenn

Ordfører i Hasvik kommune, Eva D. Husby, berømmer energiselskapet for arbeidet de har gjort siden Hammerfest Energi ble en del av deres kommune. Det skjedde gjennom en fusjon med Sørøy Kraftlag.

– Selskapet har folk stasjonert på øya vår, noe som bidrar til en god beredskap. Det er viktig med folk som kjenner de lokale forholdene! Det gir oss stor trygghet, sier Husby.

15. februar 2016