None
10 MILLIONER TIL NETTARIFF: Regjeringen ble i helgen enige om statbudsjettet. Foto: Micah. H    
Statsbudsjett

Utjevningstilskuddet til nettariffen er inne igjen i budsjettet

av Knut Lockert
05. desember 2016
Regjeringspartiene er enig med Venstre og Kristelig Folkeparti;  Utjevningstilskuddet for nettariffen er tatt inn igjen i budsjettet, etter at regjeringen foreslo å stryke ordningen.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Beløpet på 10 millioner er en halvering fra i fjor. Likevel, 10 millioner er bedre enn ingenting og en forutsetning for at ordningen skal leve videre. På sikt kan dette være viktig for Stortingets fremtidige vurdering av utjevningstilskuddet for nettariffen. 

Positiv verdi for nettkundene

Fra Defos side har vi vært klare på at utjevningsordningen bør videreføres i vår dialog med Stortinget. Vi har også hatt god dialog og samordnet argumentasjonen med Sverre Løkken og hans team, som har jobbet med utjevningstilskuddet i årevis. Slik Defo ser det har utjevningsordningen en positiv verdi for nettkundene i distrikter der nettleien er som dyrest. Dette begrunnes med at det er områder i Norge hvor det er dyrere å drive strømforsyning enn andre steder i landet. Pengene går uavkortet til kundene og det er en ordning som er enkel og forvalte. 

None UTJEVNINGSORDNINGEN: 10 millioner er bedre enn ingenting, mener Knut Lockert.    None


60 millioner hadde vært et riktig beløp

Med 10 millioner kroner på bordet er det kunder av svært få selskaper, som drar nytte av utjevningsordningen. Med 60 millioner kroner ville ordningen hatt en betydelig større effekt, gitt en større og mer korrekt utjevning av tariffen og distriktsprofilen i budsjettet hadde vært bedre. Men som nevnt over er 10 millioner kroner viktig for de kundene ordningen treffer, og viktig for å kunne opprettholde ordningen på sikt. 

Budsjettforlikets øvrige innhold kommer vi tilbake til etter å ha hatt litt tid til å gå gjennom dette. 
 

05. desember 2016