None
GOD DIALOG Defo jublet ikke alltid for politikken til Tord Lien, men statsråden var hyggelig og omgjengelig. Her er Lien etter et møte med Defo. Fra venstre på bildet finner du Andres Sætre, Per-Erik Ramstad, Tord Lien, Knut Lockert og Arvid Bekjorden    
Leder

Lien går. Søviknes tar over.

av Knut Lockert
20. desember 2016
Tord Lien går av som olje- og energiminister. Politikken til Lien jublet vi ikke alltid for, men personen Lien liker vi godt.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.


NoneARVTAKER Terje Søviknes (FrP) tar over som olje- og energiminister. Foto: FrP    

På spørsmål fra fagpressen om Liens innsats etter et halvt år, svarte jeg: «vel, politisk er vi uenige på noen sentrale punkter, men statsråden er hyggelig og omgjengelig – en ofte undervurdert egenskap». Men når regjeringserklæringen som Lien skulle håndheve bare hadde et punkt om vår bransje, og dette handlet om færre nettselskaper, er det åpenbart at ministeren og Defo ikke alltid snakket samme språk. Likevel opplevde vi dialogen med Lien og hans politiske apparat som god. Lien er også en kløpper på sosiale medier, og facebookinnlegg med klare meldinger fra statsråden var slett ikke uvanlig.

Balansegang

Sett utenfra opplevde vi at Lien håndterte den langt på vei umulige balansegangen mellom oljepolitikk og vannkraft/fornybarnæring på en god måte. Sånn sett var det en overraskelse for oss i Defo at Lien nå byttes ut. I så måte virker meldingen om at byttet skjedde etter eget ønske troverdig på oss.

Reiten-rapporten

Om det er én sak vi vil huske når vi tenker tilbake på perioden til Lien, så er det statsrådens håndtering av Reiten-rapporten og dennes vei gjennom Stortinget, frem til ferdig vedtak om selskapsmessig og funksjonelt skille. Det at det ville bli et krav om et selskapsmessig skille lå lenge i kortene. Kravet kunne Lien selv forskriftsfestet. Men da han også gikk for et krav til det funksjonelle skillet, måtte saken via Stortinget. Og med knappest mulig flertall, der Venstre ble utslagsgivende i favør av Liens forslag, vant Lien fram med et krav til det funksjonelle skillet.

Dialog

Vi er fortsatt ikke noe glade i dette kravet, men nå er det blitt slik og vi forholder oss konstruktivt til dette. Slik er demokratiet. Nå handler det om å begrense «skaden» i forbindelse med arbeidet der innholdet i det funksjonelle skillet skal defineres nærmere. Vi er på ballen, og denne dialogen blir det den nye statsråden, Os-ordfører Søviknes, som skal holde i politisk – i det minste fram til valget. På agendaen til Lien sto også at utjevningstilskuddet for overføringstariffene skulle bort, med den begrunnelse at ordningen etter hans oppfatning sto i veien for fusjoner. For vår del har det vært viktig at ordningen ble tatt inn igjen i budsjettet med 10 millioner kroner.

Vi ønsker Lien til lykke med nye oppgaver. Og vi ser fram til en god – og forhåpentligvis konstruktiv – dialog med den nye statsråden, Terje Søviknes. 

20. desember 2016