None
Foto: Sindre Thoresen Lønnes / DNT / Flickr / CC    
Leder

Går mot regjeringens forslag om å øke grunnrenteskatten

av Knut Lockert
02. november 2016
Venstres beslutning om å gå mot regjeringens forslag om å øke grunnrenteskatten for vannproduksjon er et steg i retningen av et grønt skifte. Mer forunderlig er det at Både Venstre og KrF vil øke elavgiften.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Regjeringens støttepartier Venstre og KrF la i går fram sine alternative budsjetter. Med positivt fortegn i retning av et grønt skifte, er Venstres beslutning om å gå mot regjeringens forslag om å øke grunnrenteskatten med 1,3 prosentpoeng for vannkraftproduksjon. Mer forunderlig er det at både Venstre og KrF foreslår å øke nettleien med ett øre per kWh. 

En skattereform som reduserer skatteforskjellen med våre naboland er både viktig og riktig, og en reduksjon i selskapsskatten er et sentralt bidrag til omstilling og vekst i norsk økonomi, skriver en nær samlet bransje inklusive Defo til Finanskomiteen.  I så henseende er det å håpe Venstre får gjennomslag for sitt nei til regjeringen på dette området. Det er viktig at samfunnsøkonomiske prosjekter til blant annet rehabilitering av eksiterende vannkraftverk gjennomføres og at ikke skattesystemet stikker kjepper i hjulene for dette.

Den skjulte skatten – elavgiften foreslås økt ytterligere

Bensin- og dieselavgiften har økt med 4,7 og 4,5 prosent siden den blå-blå regjeringen tok over i 2013. I løpet av den samme perioden har elavgiften økt med hele 37,8 prosent. Altså over åtte ganger så mye som bensin- og dieselavgiften. Venstre og KrFs forslag om å øke nettleien med ytterligere økte avgifter i neste års budsjett er forunderlig. Elavgiften er blitt en fiskalavgift og en skjult beskatning. Krf forslag om å øke elavgiften med ett øre pr kWh tilsvarer omtrent 630 millioner kroner. Venstre øker Enova-avgiften tilsvarende og foreslår å putte hele gevinsten fra økningen i utbygging av nullutslippsinfrastruktur. 

La det være sagt en gang til: Halvparten av energien vi bruker i Norge kommer fra fossile kilder, og da betyr økt elavgift økt skattlegging av klimavennlig forbruk. I tillegg registrerer vi at økningen kommer etter en rekke tidligere økninger av avgiften i den sittende regjeringens periode. Defo håper det blir med forslaget.

Utjevningstariffen – Både Venstre og KrF ber om 20 millioner til utjevning av nettariffen

Partiene skriver at de vil styrke bevillingen til overføringstariffer. Riktignok skriver KrF at de uten en reversering av regjeringens kutt er det få som vil få del i ordningen. Det skulle nok ha stått at uten en reversering av regjeringens kutt er det ingen som får ta del i ordningen i og med at regjeringen vil nulle ut støtten. 20 millioner er 20 millioner mer enn null og vi håper at KrF og Venstre vinner fram på dette området. 

Vil støtte bredbåndsutbygging i distriktene

En meget positiv ting i støttepartienes forslag er deres ønske om å øke bevilgningene til utbygging av bredbånd i distriktene. KrF foreslår å øke tilskuddene med 50 millioner kroner, mens Venstre vil øke de med 56 millioner kroner. Bredbåndstilgang er essensielt for at næringsutviklingen i distriktene skal styrkes. Tradisjonelt sett har energiverkene i distriktene spilt en avgjørende rolle i bredbåndsutbyggingen.

 

02. november 2016