None
Nett

Eivind Reiten: – Jeg er fornøyd!

av Knut Lockert
02. november 2016
Tidligere energiminister Eivind Reiten ledet arbeidet med å utrede en bedre organisering av fremtidens strømnett. I våres ble de fleste av hans forslag banket gjennom i Stortinget. Reiten er fornøyd.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

– Alt i alt er jeg veldig fornøyd med hvordan våre forslag til endringer til Energiloven ble behandlet i Stortinget, sier Eivind Reiten (63).

Reiten var olje- og energiminister i regjeringen til Jan P. Syse mellom 1989-1990. Han la frem lovforslaget om ny energilov i 1990. En lov som åpnet for et fritt marked for kjøp og salg av elektrisk energi i Norge. Dette var en revolusjonering av bransjen, og Reiten møtte sterk motstand.

OVERRASKET OVER HVOR LITE SOM HADDE SKJEDD

Over 20 år senere ble han innstilt av daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe til å lede utvalget som skulle legge frem sine anbefalinger for framtidens nettorganisering. 

– Jeg var svært forundret over hvor lite som hadde skjedd med nettreguleringene siden 1990, sier Reiten.

Defo har møtt den tidligere Hydro-sjefen og statsråden i hans kontor på Tjuvholmen. Den ivrige jegeren fant tid til et møte rett etter elgjakta, som han holder så høyt.

– Jeg er veldig glad i å jakte, men kun i Norge og kun for å være med på å bevare en bærekraftig bestand, sier Reiten.

ANBEFALTE ET SELSKAPSMESSIG- OG FUNKSJONELT SKILLE

Reiten-utvalget la frem sin rapport for litt over to år siden, og den fordret store endringer for kraftbransjen. Blant annet ble det anbefalt å innføre et selskapsmessig- og et funksjonelt skille i kraftbransjen. Mange mente at dette var første steg i retning av en tvangssammenslåing av de mindre energiverkene. Fra Defo hold ble det anført at forslaget ville være kostnadskrevende for de mindre energiverkene og da særlig et krav til det funksjonelle skillet

– Det er vanskelig å komme inn i en velfungerende bransje og si at de skal gjøre ting annerledes. Bransjen er veldig god på gjennomføring, prosjektledelse. Men det kan ikke være slik at prosjektlederne skal legge strategien. Og selv om det er en velfungerende sektor, betyr ikke det at den ikke kan fungere bedre. Og det er her våre anbefalinger har kommet inn. 

NoneEivind Reiten var ansvarlig for rapporten "Et bedre organisert strømnett"    

VARIGE ENDRINGER

– Er du fornøyd med utfallet av Stortingets behandling av rapporten du ledet arbeidet med?

– For å få til varige endringer er man avhengig av at grunnpilarene kommer på plass. De viktigste delene av våre anbefalinger ble tatt videre gjennom stortingsbehandlingen, og jeg tror det vil legge et godt grunnlag for den norske energibransjen i tiden som kommer.

– Det er viktig at næringen får god tid til å omstille seg, og det mener jeg de har fått med denne overgangsperioden. Så får vi sette oss ned om fem år og evaluere hvordan det har gått. Da tror jeg vi vet om det har vært en suksess. Og jeg er overbevist om at de fleste vil si at dette var riktig om en ti års tid.

– INGENTING JEG VIRKELIG SAVNER

– Var det noe du opplevde ble borte underveis i stortingets behandling, som du gjerne skulle hatt med videre?

– Det er ingenting jeg virkelig savner. Det handler om at vi fikk grunnpilarene på plass. Nå er tiden kommet for at markedet skal få rydde opp selv. Det vil komme nye aktører og nye posisjoner. Jeg håper folk vil synes det blir bra, selv om det kan være en vanskelig omstilling. Likevel opplever jeg at det ikke har vært et voldsomt ramaskrik i etterkant. Det er jeg glad for, sier Reiten.

– Hvorfor mener du endringene er så viktige?

– En ting det er viktig å tenke over er hvor stor kraftsektoren er. Klarer man å øke effektiviteten med kun et par prosent, vil det skape stor verdi for velferdssamfunnet.

– HELDIGE SOM HAR NVE

– Du ble innstilt til å lede arbeidet med rapporten av Stoltenberg-regjeringen, men avleverte den til Solberg-regjeringen. Opplevde du at det ble gitt noen politiske føringer?

– Nei, vi har vært en uavhengig part som har jobbet sammen med flere fagpersoner fra NVE, og OED.

– Vi hadde veldig god støtte av mange kompetente personer både i NVE og departementet. Som samfunn er vi heldige som har et NVE med integritet, som jobber særdeles etterrettelig innenfor sitt mandat, og i tillegg er uavhengige av politikerne som sitter ved makten.

– Fikk du noen reaksjoner fra partikolleger i Senterpartiet?

– Nei. Rapporten ble skrevet for Olje og energidepartementet, ikke på vegne av Senterpartiet.

VILLE FORKLARE OVERFOR NÆRINGEN

– Du reiste rundt og holdt en god del foredrag i etterkant at rapporten var levert. Det er ikke så vanlig når andre har levert tilsvarende utredninger. Hvorfor gjorde du det?

– Jeg følte at deler av min jobb var å stille opp og forklare rasjonale bak rapporten. Derfor reiste jeg rundt på forskjellige konferanser, deriblant Defos fagdager, for å forklare hvorfor vi valgte som vi gjorde. Jeg gjorde dette i full forståelse med OED.

– Det satte vi i Defo pris på.

– ET ANNET PRODUKT UTEN DEFO

– Hva betyr innspillene dere mottok i høringer fra blant annet oss i Defo for anbefalingene dere ga Stortinget og OED?

– Dere i Defo presenterte glitrende eksempler på at loven ikke bør tolkes for bokstavelig. dere gjorde det rette ved å ta med medlemmer i møtene som selv har skoene på, og på den måten synliggjøre at det er et langt land med forskjellige og komplekse utfordringer. Og når overgangstiden er over vil sikkert lovteksten tilpasse seg, og noen aktører vil kunne slippe unna visse reguleringer. Vi forventet ikke at alle skulle med.

Reiten forteller at det er viktig at det vises respekt for de forskjellige rollene man har. NVE har sin rolle, OED har sin, og Defo har sin rolle. En slik respekt mener han er fundamental i demokratiet, og et særs viktig bidrag for å komme frem til gode løsninger.

– Dette hadde vært et annet produkt uten Defo. Jeg satte veldig pris på at dere tok med næringen med inn i høringene. Det hjalp oss med å se nyansene.

FINNE LØSNINGER

– Jeg husker et møte vi hadde i regjeringen på slutten av 80-tallet. Jeg og en av de andre statsrådene kranglet og var fullstendig uenige i en sak. Da brøyt Jan P. Syse inn, som var statsminister, og sa: ”Hei! Vi er ikke her for å krangle – vi er her for å finne løsninger.”

– I ettertid har jeg tenkt mye på det. Det handler om at man skal høre på de man er uenige med, og ta inn over deg hva de prøver å få frem. På den måten kan man møtes. Det gjør man ikke om man står i hvert sitt hjørne og skriker, sier Reiten. 

02. november 2016