None
Leder

Elbiler er miljøvennlige – og de er framtiden

av Knut Lockert
17. juli 2017
Påstander om at elbiler er noen miljøsvin er feil, og det er forunderlig at slike påstander gis spalteplass, skriver Knut Lockert.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Elbilen representerer god miljøpolitikk og er en fornybar revolusjon på fire hjul. En nødvendig revolusjon. Truls Sevjes påstand i Dagbladet 10. oktober om at elbiler er noen miljøsvin, er feil  Sevje skriver at elbilen slipper ut mellom to og tre ganger så mye CO2 som bensindrevne biler. Begrunnelsen for dette forunderlige regnestykket er at norske elbiler lades med norsk strøm og da må Europa øke sin kullkraftproduksjon.

Poenget hans er at hvis vi ikke hadde brukt strømmen på å lade elbiler i Norge, ville vi eksportert den miljøvennlige strømmen vår til Europa, og da ville de vært mindre avhengige av kullkraft. Og regnestykket hans hadde ikke vært helt borti natta om vi hadde lagt til grunn at all overskuddskraft i Norge faktisk hadde gått til Europa. Det er nemlig ikke tilfelle. 

Vi har innestengt kraft i Norge og det er en av grunnene til at vi ønsker at det bygges flere kabler til land der kullkraft er dominerende. Det er god miljøpolitikk. I et Europeisk marked uten flaskehalser ville poenget til Sevje vært bedre isolert sett.

Vil ikke bruke fornybar energi i Norge

Men tilbake til Sevjes argumentasjon, der han tar til ordet for at vi ikke skal bruke miljøvennlig vannkraft i Norge til ladning av elbiler. Inntil kullkraften er faset ut i Europa vil elbilen være et miljøsvin påstås det.

Sevjes påstand om at strømmen ikke like gjerne kan komme fra sol og vind i Europa, som fra kullkraft, er feil. Begrunnelsen for dette skal være at «all strømproduksjon fra fornybare kilder som sol og vind går allerede inn på strømnettet og ikke vil variere i takt med kjøp og salg. Det er det bare kullkraft, vannkraft og kjernekraft som gjør». En merkelig tilnærming slik jeg ser det. 

Mer fornybar energi inn i kraftnettet

Det faktum at du har ny fornybar kraft inne i nettet gjør at den såkalte bunnlasten i nettet bestående av kullkraft især kan reduseres.  Kullkraftprodusenter i Europa har tapt store summer blant annet av denne grunn. Jo mer fornybar energi inn i kraftnettet, desto mindre behov for kull. Enkelt og greit. Med Sevjes argumentasjon er det ikke behov for fornybar energi i nettet før all kullproduksjon er ute. Forstå det den som kan.

Elbiler er framtiden

Med en slik tilnærming kunne han tatt til ordet for at husene våre igjen ble oljefyrte, for på den måten kunne spare vannkraften og eksportere denne til Europa. Det er selvfølgelig meningsløst, og det vil være å gå med ryggen inn mot framtiden, som det også vil være om en undergraver en framtid med elbiler. For det er nettopp det elbiler er. Framtiden. 

Elbilteknologien blir stadig bedre

Sevje velger i sin iver etter å slakte elbilen og ikke synliggjøre en del andre poeng. En troverdig artikkel ville ha tatt med:

  • Det langoverveiende meste av ny produksjon i Europa er nå fornybar
  • Elbilen bidrar til reduksjon av lokale utslipp, som er en kjempeutfordring fra bensin og dieselbiler, særlig i byer som Oslo, Bergen og Trondheim. Oslo er til Sevjes orientering også dømt av EFTA-domstolen for ikke å ha gjort nok for å redusere den helseskadelige forurensingen i byen. Folk dør av dette. 
  • Elbilteknologien blir stadig bedre. Det gjelder også produksjonen av bil og batterier. På sikt er det grunn til å tro at batteriene kan bli hengt opp i garasjen og brukt til ladning av bilen i kombinasjon med solcellepaneler. 

Elbilen er miljøvennlig, den er framtiden og den er kommet for å bli. Det ser det ut til at myndighetene har forstått. Heldigvis.

17. juli 2017