Elverksjefen, Ola Bergheim på sitt kontor. Foto: Arvid Bekjorden    

Bransjens ryddigste kontor?

av Arvid Bekjorden
06. januar 2016
Da Defo nylig var på besøk hos Nore Elverk sin sjef Ola Bergheim, ble vi møtt av bransjens kanskje ryddigste kontor. Ola vil få bruk for fordelene med å ha god oversikt fremover da Noreverkene til Statkraft skal fornyes i nær fremtid.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Høyere produksjon etter fornyingen

Dagens 8 aggregater med en generatorspenning på 12 kV produserer i dag ca. 1200 GWh. Det blir 3 aggregat ved oppgraderingen der 2 av de har 120 MW og det tredje har 20 MW. Totalproduksjonen håper Statkraft skal bli på 1280 GWh noe som da blir en økning på ca. 80 GWh.

Viktig med øydrift for å sikre strømberedskapen for Nore og Uvdal kommune

Dagens eksisterende løsning gir muligheter for såkalt øydrift dersom overliggende nett faller ut. Dette er meget viktig for strømberedskapen for hele Nore og Uvdal kommune. Kommunen kan da forsynes fra den lokale produksjonen i Noreverkene uavhengig av om det er strøm på overliggende nett. Å få sikret samme muligheter ved oppgraderingen er en viktig sak for Nore Elverk i tiden fremover.

Var med og startet Nettalliansen

Ola forteller at han var med og startet Nettalliansen som har blitt det nærmeste vi kommer sparebanksamarbeidet i bransjen. Han er stolt over det Nettalliansen har fått til og mener det har vært store gevinster å hente for elverkene som er med. I det Defo forlater Ola så står styremøte med forhåpentligvis godkjenning av budsjett for 2016 på programmet.

 

 

06. januar 2016