None
Olav Kasland (V, Bø kommune), Mette Haugholt ( AP, Sauherad kommune) og Bjørg Lundefaret (AP , Nome Kommune ). Disse representerer eierskapet i Midt-Telemark energi og sier alle nei til det foreslåtte funksjonelle skillet.    
Politikk

Distriktspolitikere mobiliserer

av Knut Lockert
26. januar 2016
Ordførere/varaordførere med eierskap i distriktsenergiverk går ut med en klar melding til stortingspolitikerne: Dropp det funksjonelle skillet! Det er dyrt, byråkratiserende og gir tyngre beslutningsprosesser.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Saken var klar: det funksjonelle skillet, foreslått av olje- og energiministeren burde legges tilbake i skuffen igjen. Det kom frem etter et møte hos Midt-Telemark energi, der både administrasjon og eiere hos de fleste distriktsenergiverkene i Telemark var tilstede. Telemarksverkene mener at en kan leve med det selskapsmessige skillet, og det ble på bakgrunn av dette besluttet å sette alle krefter på å unngå kravet til det funksjonelle skillet. 

Leserinnlegg: – Er Statsråd Tord Lien kunnskapsløs?

Klar tale

Det synes å råde en oppfatning om at det er Venstre og KrF som i praksis vil ende på vippen, og dermed i praksis avgjøre fremtiden til Stortingsforslaget. Med dette som utgangspunkt gikk det ut en hilsen fra Venstreordfører i Bø, Olav Kasland, til andre Venstreordførere/varaordførere med eierskap i distriktsenergiverk. Her ber Kasland om at de   samlet meddeler ledertroikaen i Venstre om at her bør man si nei til det funksjonelle skillet.  Denne støtten fikk Kasland umiddelbart, raskt og ubetinget. Brevet er nå sendt og kan leses i sin helhet nedenfor. 

Defo heier på tiltaket fra Telemark 

Fra mailen oversendt til Trine, Ola og Terje (ledertrioen i Venstre), kan man lese følgende:

«Dette er krav som vi har fått godt redegjort for vil gi betydelige ulemper for distriktsenergiverkene. Særlig gjelder dette kravet til det funksjonelle skillet (ledelsesskillet). 

Kravet til det funksjonelle skillet vil påføre distriktsenergiverkene en betydelig kostnadsulempe og påføre selskapet mer byråkrati og tyngre beslutningsprosesser, og redusere selskapenes verdi. Hva gjelder de større selskapene med mange ansatte lokalisert i byene, får forslaget ikke tilsvarende økonomiske eller i praksis tilsvarende administrative konsekvenser. Det er framlagt dokumentasjon for oss, sist nå i et større møte med alle distriktsenergiverkene i Telemark, der dette er redegjort godt for.

Vi er overbevist om at dette egentlig handler om den langt større diskusjonen vi kjenner til forholdet mellom Distrikts-Norge og sentrale strøk. Forslaget passer derfor som hånd i hanske til regjeringens mål nedfelt i tiltredelseserklæringen om færre og mer robuste selskaper».

I Defo heier vi på tiltaket fra Telemark og håper at Venstres ledertrio velger å støtte partikollegene i denne saken. Det er disse som vil kjenne på ulempene i forslaget, gjennom eierskapet i distriktsenergiverkene og ikke beslutningstagerne i Oslo.

26. januar 2016