None
Torgeir Brovold er leder i Nettalliansen.    
Leder

Samarbeid gir store gevinster

av Knut Lockert
21. januar 2016
– Samarbeid er smart. Det gir lavere innkjøpskostnader, bedre produkter og det øker den samlede kompetansen for deltagerne i samarbeidet, forteller leder i Nettalliansen Torgeir Brovold.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

– Takk Eivind Reiten for at du gav oss et spark bak. Nå samarbeider vi smart. Det gir oss lavere innkjøpskostnader, bedre produkter og det øker den samlede kompetansen for deltagerne i samarbeidet, forteller leder i Nettalliansen Torgeir Brovold til defo.no.

Fremoverlente medlemmer

I Defo registrerer vi at medlemmene våre er fantastisk fremoverlente. Det har en rekke ganger blitt spådd en blodig massakre blant de mindre og mellomstore nettselskapene, særlig fra konsulenthold. Men til noens skuffelse, har selskapene alltid levert og tilpasset seg omverdens og kundens behov. 

Men denne gangen blir det vel litt vanskelig for de små og mellomstore selskapene? Mange politikere, NVE og ikke minst NHO og de større kraftselskapene i Norge har tatt den tilnærmingen. 

Dessverre må vi skuffe dere igjen. Oppgavene som ligger foran oss er kompliserte, de er spennende og de er annerledes enn før. Nå skal vi spleise nettet og den digitale framtid. Men det kommer til å gå helt bra – denne gangen også.

Fokus på samarbeid

På Defos årsmøte på Gålå i 2014 hadde vi fokus på samarbeid som løsning for å stå best mulig skodd for å takle framtidens utfordringer. Der var toppene i sparebankforeningen og Eika-grupperingen, og de kom med gode råd til de små og mellomstore kraftselskapene om hvordan man kunne opptre som stor og samtidig være tilstede lokalt. Og budskapet ble tatt i mot. 

Nettalliansen hadde startet opp før 2014, men fra da av har det gått svært fort. De har nå 42 fullverdige medlemmer tilsvarende 235 000 målepunkt. Legger man til selskapene som er med på innkjøpsordningene snakker vi 60 selskaper og 390 000 målepunkt. Rimelig robust vil vi si. Det er bare Hafslund som er større i Norge.

Selskapene som er med i Nettalliansen er små og mellomstore selskaper. Forventet omsetning på nettvirksomheten for selskapene tilknyttet Nettalliansen forventes å bli omkring 3,6 milliarder kroner i 2016. Vi ser også at de legger igjen voldsomt med inntekter, verdiskapning og bidrar positivt til lokalsamfunnet. 

Dropp kravet om funksjonelt skille

Med dette som bakgrunn er det for oss i Defo forunderlig at det legges så mye ressurser i å ville . Regjeringens forslag til endringer i energiloven vet vi vil innebære tyngre kostnader for de mindre selskapene enn for de større. Disse endringene ser ut til å være et ledd i en strategi om å bli kvitt disse viktige distriktsenergiverkene. Gjør hverdagen såpass tung at de ikke orker mer...

Dropp kravet, og da spesielt til det funksjonelle skillet, sier vi til Regjeringen. Det vil udiskutabelt innebære plunder og heft, mer byråkrati og økte kostnader. 

Dropp det. Det kan ødelegge for at selskapene kan samarbeide og jobbe smart, slik som i Nettalliansen. Det er forbudt med kryssubsidiering. Punktum. Dessuten kommer det andre langt viktigere tiltak fra myndighetene som vil sikre nøytralitet. Elhuben er et slikt eksempel som vi støtter 100 prosent.

Defo støtter samarbeid

Nettalliansen er ett av flere samarbeidskonstellasjoner. I Defo støtter vi opp om alle tiltak i en slik retning. Her jobber man smart og møter framtidens utfordringer foroverlent. 

– Det er nesten flaut hva vi har fått til allerede, sier lederen av Nettalliansen.

21. januar 2016