None
Teknologi

Unngår Elhuben ytterligere forsinkelser?

av Arvid Bekjorden
20. januar 2016
Det har versert rykter om at Elhuben blir ytterligere forsinket, dette avviser ledelsen i Elhuben på nåværende tidspunkt.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Dette er Elhub:

Elhub skal bli den sentrale datahuben for måleverdier tilhørende strømkundene i Norge. Elhuben kan sammenlignes med Bankenes betalingssentral. I dag snakker «alle med alle» i februar 2017 skal «alle snakke med Elhuben».

Konsulentselskapet Accenture er hovedleverandør av Elhuben. Selskapet har hatt større utfordringer enn forventet knyttet til utviklingsarbeidet av hovedløsningen, kalt «base».

Status nå, midt i januar, er at arbeidet ligger cirka seks uker på etterskudd. Ledelsen i Elhub håper imidlertid at det skal være mulig å ta inn igjen det «tapte» slik at datoen for oppstart, 20. februar 2017, fremdeles står ved lag.

Les også: Utsatt frist for datamigrering.

Problemer i India for Accenture

Hovedutviklingen av Elhuben foregår i India. Der har det blant annet vært utfordringer med flom, samt for liten styrke i nøkkelroller innen arkitektur og sikkerhet. Det er også utfordringer innenfor metodikk og samarbeid.

Accenture har etter påtrykk fra Elhuben i Norge skiftet ut personer og i tillegg fått inn nye ressurser som har bedret fremdriften den siste tiden. Nå blir leverandøren kontinuerlig og nøye fulgt opp av Elhubens ansatte i Norge.

NBS kan forsinke Elhuben

I mars 2015 konkluderte Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) at Nordic Balance Settlement (NBS) skal innføres før Elhub. NBS er en felles avregningssentral for regulerkraftavregning i Finland, Norge og Sverige. Utviklingen av NBS er en risiko også for oppstartstidspunktet for Elhuben. Dersom NBS blir ytterligere forsinket skjer det en automatisk forsinkelse også for Elhuben.

NBS er planlagt ferdig 3. oktober i 2016.

Les også: – Utsettelsen betyr ikke at man kan slappe av.

20. januar 2016