None
Elverksjef ved Suldal Elverk, Tor Bjarne Smedsrud. Foto: Arvid Bekjorden    
Teknologi

Velferdsteknologi på trappene ved Suldal Elverk KF

av Arvid Bekjorden
14. januar 2016
I forbindelse med utbyggingen av AMS-målerne var det etter påtrykk fra kommunen aktuelt å montere en såkalt Gateway samtidig med AMS-måleren. Gatewayen skulle leveres av Lyse/Haugaland Kraft (Altibox) og skulle gi muligheter for å tilby velferdsteknologi til kommunens innbyggere.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Hjertet av norsk kraftproduksjon

Suldal Elverk har i dag hovedaktivitetene sine innenfor nett, produksjon, bredbånd og strømsalg. Suldal kommune er eier av elverket og kommunen kan sies å ligge midt i hjertet av norsk kraftproduksjon. Både Hydro og Statkraft har betydelig produksjon i kommunen og Blåsjø, som er Nordens største vannmagasin ligger også her. Den nye Englands-kabelen som skal være ferdig i 2021 skal også ha sitt startpunkt i kommunen (Kvilldal). Antall nettkunder er like under 4000 stykker.

Kostbar velferdsteknologi

Dersom Suldal skulle bygget ut kombinasjonen av AMS-måler og Gateway ville kostnaden økt betydelig. Totalkostnaden med en AMS-måler er estimert til cirka 3 000 kroner og Gatewayen til cirka 2 000 kroner, dersom de to blir installert samtidig. Utfordringene med å sette opp Gateway til bruk for velferdsteknologi er blant annet at den må monteres på alle målepunkter. Det antas at det bare er rundt 5 til 6 prosent i kommunene som ønsker å ta i bruk velferdsteknologi. Utviklingen skjer svært raskt innenfor velferdsteknologiutvikling og det er mulig at alt kan gå over en smarttelefon i fremtiden, uten bruk av Gateway.

Pilotkunde i samarbeid med kommunen

Suldal Elverk slapp å ta en avgjørelse med tanke på montering av Gateway, da Lyse/Haugaland Kraft ga tilbakemelding på at de ikke kunne levere på dette tidspunktet. Det blir nå istedenfor levering av fiber til en pilotkunde for utvikling av velferdsteknologi i samarbeid med kommunen.

Om Suldal Elverk:

 • Kommunalt foretak som selger og distribuerer elektrisk kraft.
 • Elverket ligger på Sand og har 26 ansatte.
 • Selskapet leverer everktjenester innenfor følgende områder:
  • Kraftomsetning hovedsakelig til kunder i Suldal kommune.
  • Nettdrift med forsyningsområde i Suldal.
  • Levering til sluttbruker utgjør cirka 100 GWh/år.
  • Drift av veglys for Suldal kommune.
  • Bygging og vedlikehold av nett for Suldal Elverk og andre.
  • Utbygging av bredbånd/fibernett.

​Kilde: Suldal Elverk

14. januar 2016