None
Foto: Bilfingerse/Flickr/CC    
Medlemmer

En kort prat med Tinn Energi

av Redaksjonen
01. januar 2016
I spalten ”En kort prat med” ønsker Defo gi leserne sine innsyn i hva som skjer i kraftselskaper i alle hjørner av vårt langstrakte land. Denne gangen har vi snakket med Tinn Energis Andres Sætre.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Har dere noen spennende prosjekter på gang ut lokalsamfunnet?

Rjukan er tatt inn på Unescos verdensarvliste, noe som utvilsomt vil ha betydning for regionens reiselivssatsing. I tillegg til å ha en viktig historie, trer byen også fram som «Norges filmby», innspilling av tv-serien «Helter i Telemark» ble en suksess og i disse dager er det bestemt at deler av Jo Nesbøs «Snømannen» skal spilles inn her.

For energiselskapet er økt leveringssikkerhet en hovedoppgave. Næringsutvikling bygget på «kortreist kraft» er en opplagt mulighet, et eksempel her er etableringen av Green Mountain datasenter.

   NoneAdministrerende direktør ved Tinn Energi, Andres Sætre. Foto: Tinn Energi                                                                                                                                                                                                      

Hvilke utfordringer står øverst på blokka hos Tinn Energi om dagen?

Reinvesteringer i nett for å øke leveringskvalitet, bringe bredbåndsaktiviteten over i fra samfunnsutvikling til forretning, investeringsbeslutning om bygging av et konsesjonsgitt småkraftverk, forberedelser til innføring av AMS og mulig omorganisering som følge av foreslåtte endringer i energilov.

Hvilken energisak har fått for lite oppmerksomhet?

Uten tvil saken om selskapsmessig og funksjonelt skille. Et slikt vedtak vil koste dyrt, være byråkratiserende og en direkte trussel i mot små og mellomstore virksomheter landet over. Begrunnelser for at stort er flott i bransjen, er påstander om kryssubsidiering, urasjonell drift, manglende økonomisk løfteevne for fremtidens investeringer, redusert robusthet mhp. beredskap mm. De fleste av påstandene er udokumenterte, men brukes som sannheter for å nå politiske mål om færre enheter i energiforsyningen.  

Det er bedrøvelig å konstatere at det kun er bransjen som er opptatt av saken, med noen få unntak er den offentlige debatten helt fraværende. Det bør ikke være vanskelig å finne troverdig dokumentasjon om at forslaget er en trussel i mot lokalt eierskap, økt kostnad for kunden, samt arbeidsplasser, kompetanse og verdiskapning i distriktene.

Hva betyr ditt energiverk for lokalsamfunnet?

Hjørnesteinsbedrift, trygge og sikre kompetansearbeidsplasser, høy beredskap i forhold til drift av viktig infrastruktur, konkurransedyktige kraftpriser, utbygging av bredbånd, gir utbytte til eier (kommunen) og lokal sponsorvirksomhet til frivillig arbeid.

Hva brenner du for/engasjerer deg i lokalsamfunnet?

Som leder for Tinn Energi AS er det at selskapet fortsatt skal ha rammebetingelser som sikrer lokalt eierskap, god beredskap og fortsatt tilstedeværelse i lokalsamfunnets tjeneste. Privat er jeg opptatt av idrett som trivselsfaktor for barn og unge, samt store idrettsarrangementer som bidrag til lokal reiselivsutvikling.

Hva blir det viktigste for ditt energiverk i 2016?

Rammebetingelser og fremtidig organisering.

Hva er det første du gjør når du står opp om morgenen?

God frokost og lytter til lokale nyheter.

Hva er din «favorittdings» på arbeidsplassen?

PC'en.

På lørdag får du besøk av Tord Lien og kona hans. Hva vil du servere av mat og drikke?

Starter med røkt fjellørret til forrett, helstekt ytrefilet av hjort til hovedrett, multer til dessert og serveres med en passende vin. Alt hentet i fra vårt lokale matfat og et smakelig bevis på at distriktene har verdier det er viktig å beholde.  

Hvem ville du snakket med akkurat nå istedenfor oss?

Mitt eldste barnebarn på 7 år, han er akkurat ferdig med ønskelista til julenissen på Gaustatoppen.

Kjører du fossil eller elektrisk bil?

Fossil.

Om Andres Sætre

  • Familie: samboer, har tre voksne barn og seks barnebarn.
  • Alder: 61 år.
  • Utdanning: Ingeniør sterkstrøm, tilleggsutdanning innenfor økonomi og ledelse
  • Arbeidserfaring: 4 år Statkraft, 34 år i Tinn Energi hvorav 18 år som daglig leder

Om Tinn Energi AS

  • Tinn Energi AS eies av Tinn kommune
  • Med sine 40 ansatte og 140 mill.kr i omsetning er Tinn Energi en av hjørnesteinsbedriftene i Tinn.
  • Selskapet har områdekonsesjon for strømnett innenfor Tinns grenser, leverer elektrisk kraft til innbyggere og næringsliv i kommunen, forvalter kommunens konsesjonskraft, samt bygger og eier et høyhastighets fibernett for levering av blant annet tv og internett.
  • Som offentlig eid selskap er Tinn Energi opptatt av å levere kvalitet i alle ledd, kvaliteter som i neste omgang representerer økte samfunnsverdier i Tinn. 
  • Energiselskapet jobber aktivt med å være synlige i lokalsamfunnet ved ulike bidrag til mange arrangementer og aktiviteter i Tinn.

Kilde: Tinn Energi AS

01. januar 2016