Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre (t.v.) og statsminister og høyreleder Erna Solberg (t.h.)     Foto: Fremskrittspartiet & Arbeiderpartiet/cc
Politikk

Et valg for fremtiden

av Knut Lockert
24. september 2015
Forrige ukes valg viste en klar retning. Den er ikke til regjeringens fordel.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Rødgrønn seier

Kommune- og fylkestingsvalget ble et godt valg for opposisjonen. De rødgrønne gjør på mange måter et tydelig comeback. Arbeiderpartiet gjør et brakvalg og det samme gjør Senterpartiet. Den gamle regjeringen vinner over den nye, og med Miljøpartiet De Grønne, som ser ut til å trekke i retning de rødgrønne, ville dagens regjering blitt feid ut av sine taburetter.

Høstens valg tydelig indikator

Vel, hva så? Det var ikke noe stortingsvalg dette. Nei det var det ikke, men det er en klar tendens i retning av noe nytt. Vi hører og leser allerede nå at det kan bli bytte av statsråder som en konsekvens av kommune og fylkestingsvalget.  Og som Ernas ektemann, Sindre Finnes uttalte til Dagsavisen om hvorvidt Frp i hele tatt kunne sitte i regjering med oppslutning under 10% (Frp fikk 10,3%).  Det burde han naturligvis bare ha tenkt og ikke sagt høyt, men problemstillingen ligger jo der.

Ulike signaler fra regjeringspartiene

Tilbake til endringene i energiloven. Defo har jo vært særlig opptatt av at det er både fordyrende og byråkratiserende å kreve et selskapsmessig og funksjonelt skille.  Dette gjelder særlig det funksjonelle skillet.  Dersom vi hadde lagt mandagens valgresultat til grunn, ville vi neppe fått dette kravet presentert for Stortinget.  Defos oppfatning er at AP ikke løper etter kravet, noe SP heller ikke gjør.  Venstre og Krf gir noe forskjellige signaler. Med et valg der mange synes å være en smule bekymret for en betydelig sentraliseringspolitikk drevet av regjeringen og heiet fram av NHO, ser vi ikke bort i fra at flere partier enn Senterpartiet ser muligheter for å vinne velgere.

Regjeringens sentraliseringsmani

Kravet til det selskapsmessige og funksjonelle skillet, er som vi tidligere har bemerket, i realiteten begrunnet i den sittende Regjerings ønske om færre selskaper og en økt sentralisering.  Det er jo det de gikk til valg på og det er også det eneste som står om vår samfunnsviktige næring i Regjeringens tiltredelseserklæring.  Forstå det den som kan.  Defo håper at resultatet av kommunevalget gjør at statsråden trekker i bremsen hva gjelder sentraliseringskravet som ligger i det selskapsmessige og funksjonelle skillet.  Vi har sagt det før; kundene trenger det ikke og selskapene trenger det ikke. 

Den som venter får se

Så gjenstår det å se om statsråden ser tendensen eller om prinsippene skal kjøres koste hva det koste vil.  Fremmes saken for Stortinget som opprinnelig planlagt, får vi se hva Stortinget bestemmer - der mener vi mandagens valg ga en klar retning, og det er ikke til Statsrådens fordel.

Det borgerlige flertallet er borte i flere store byer, og Arbeiderpartiet gjør et brakvalg. 

 

24. september 2015