Vakre omgivelser i Sør-Aurdal. Her menes det at økt samarbeid er nøkkelen til framtidig suksess.     Foto: Ard van der Leeuw/cc
Økonomi

Sør-Aurdal har startet opp igjen som kraftleverandør

av Arvid Bekjorden
23. august 2015
Sør-Aurdal Energi huser "hovedkontoret" for Nettalliansens ca. 30 medlemmer. Selskapets engasjement nettopp i Nettalliansen er ikke tilfeldig, da selskapet mener at økt samarbeid mellom de små og mellomstore selskapene kan være nøkkelen til framtidig suksess.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Det er et kraftfullt håndtrykk som møter Defo på besøk hos Sør-Aurdal Energi. De har kontor og lager i den nedre delen av Valdres, nærmere bestemt Lysheim i Begnadalen. Det er Nils Martin Sætrang som styrer skuta der stiftelsesåret for andelslaget var 1947. Selskapet er omdannet til aksjeselskap fra 2013. Etter de første 10 - 12 årene med en intens utbygging av strømnettet gikk det over til en roligere driftsfase frem mot årtusenskiftet. Nils Martin startet i bedriften i 2001, da moderniseringen av et gammelt nett skulle starte. Han tok over som sjef i 2004. Fra 2002 og frem til dags dato har de rehabilitert nettet for 148 millioner kroner der de har egenfinansiert omlag 2/3. Kabel har i stor grad overtatt for luftlinjer under rehabiliteringen. Omlag halvparten av kundene er hytteabonnenter, ofte med et effektuttak opp mot 15 kW. Lavspentnettet og trafokapasiteten er noen av utfordringene  i dag. Nils Martin Sætrang er sterkt engasjert i samarbeidet med Nettalliansen.    

Frykter regjeringens forslag

For mange år siden ble kraftkundene solgt til Øko-Kraft som seinere har blitt innlemmet i Eidsiva Marked. Sør Aurdal har nå startet opp igjen som kraftleverandør. Dersom det blir innført selskapsmessig og funksjonelt skille, slik regjeringen forslår, vil dette slik Sætrang vurderer det, kunne få konsekvenser for kraftomsetningen.  Bredbånd er et annet forretningsområde, der selskapet har tatt ansvar for lokalsamfunnet.  Det er blitt investert nærmere 10 millioner kroner i fibernett.  

Samarbeid med Nettalliansen gir nye muligheter

Hovedkontoret til Nettalliansen har adresse hos Sør-Aurdal Energi. Nils Martin er også med i styret i Nettalliansen og er sterkt engasjert i dette samarbeidet. Samarbeidet i Nettalliansen gir Sør Auldal et kompetanseløft, samtidig som det gir selskapet en økt mulighet til å være tilstede lokalt og bestå som en hjørnesteinsbedrift.  Sætrang ser positivt på fremtiden for selskapet der han satser på å bli enda mer effektiv og vil ta ut ytterligere stordriftsfordeler via Nettalliansen.

23. august 2015