None
Økonomi

Gjennomfakturering skaper usikkerhet

av Arvid Bekjorden
20. august 2015
Både dato for innføring og hva forslaget konkret vil innebære, er ennå usikkert og ikke bestemt av NVE.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Gjennomfakturering innebærer at nettselskapet sender nettleiefakturaen til sluttbrukerens kraftleverandør, som betaler fakturaen på vegne av sluttbrukeren. Sluttbrukeren på sin side betaler nettleiebeløpet sammen med fakturaen for elektrisk kraft til kraftleverandøren.

Må bekjentgjøres i tide

Forslaget fra NVE om gjennomfakturering innebærer relativt store endringer for energiverkene og deres kunder. Dette reiser spørsmål om valg av garantiordninger. På  den bakgrunn er Defo opptatt av at regelverket som NVE velger å legge seg på etter høringen, bekjentgjøres i tide. Slik kan energiverkene rekke å omstille seg før det trer i kraft. Dette ble også understreket av Defo i høringsuttalelsen.

Med dette som utgangspunkt har Defo tatt kontakt med NVE for å høre hvordan de ligger an med hensyn til innholdet i reglene og valg av gjennomføringstidspunkt.

I dialog med Finanstilsynet

Defo har vært i dialog med saksbehandler på saken, Runa Haave Andersson, for å få vite status i saken. Andersson forteller at "det fremdeles er endel uavklarte spørsmål".  Hun sier også at NVE er i dialog med Finanstilsynet, da det er enkelte problemstillinger som faller inn under deres arbeidsområde. Problemstillingene som Finanstilsynet ser på vil også være relevante for en fremtidig markedsmodell, opplyser Andersson.

Alternativ fakturaløsning

Det er fra en rekke hold stilt spørsmål om hvorfor det skal stilles krav til gjennomfakturering, når Elhub skal kunne støtte en fremtidig enfakturaløsning.  NVE opplyser i den forbindelse av de ser på gjennomfakturering som nødvendig for å sikre likebehandling i sluttbrukermarkedet. I tillegg gir dette nyttig erfaringsgrunnlag på veien mot en obligatorisk ny markedsmodell "en regning".

Defo er kjent med at Elhub har en opsjon hos sine valgte leverandører, som går ut i første halvår 2016.  Defo er derfor opptatt av at beslutningen rundt det kommende regelverket tas i tide. Da kan det være mulig å benytte opsjonen og dermed slippe en ny runde med forhandlinger med leverandørene.  

Tidshorisonten videre

Andersson opplyser at dersom NVE stiller krav om gjennomfakturering fra nyttår, vil det være sannsynlig at det vil bli en justert løsning i forhold til høringen som ble sendt ut.  Andersson gjør også oppmerksom på at det vil bli sendt ut nærmere informasjon om et par måneders tid.

Defo vil følge opp saken videre.

20. august 2015