Nettselskapene har fått store utfordringer med innføring av Elhub.     Foto: citelighter.com
Teknologi

– Utsettelsen betyr ikke at man kan slappe av

av Knut Lockert
11. august 2015
Ny oppstartsdato for Elhuben er 20. februar 2017.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

– Utsettelsen betyr ikke at man kan slappe av, presiserte Kalle Ellinggaard fra NVE på Elhubkonferanse, og han tok også for seg kravene som nå stilles til aktørene.  

Defo/KS Bedrifts Elhubkonferanse den 10. mars samlet 65 deltagere fra hele landet i Vismabygget i Bjørvika i Oslo. Både deltagelsen og engasjementet var imponerende. Deltagernes mange spørsmål og kommentarer underveis tydet på at dette var en konferanse som både var nyttig og nødvendig.  

Ny oppstartsdato

Den nye oppstartsdatoen for Elhuben betyr en utsettelse på nesten fem måneder. – Dette skyldes behov for mer tid til tilpasning av aktørenes løsninger, og prosjektplanen blir nå oppdatert, opplyste Kalle Ellinggaard på Elhubkonferansen. Men han la til at utsettelsen ikke betyr at noen kan slappe av i arbeidet med å forberede Elhubens etablering.

Høringer

Høringsfristen i forbindelse med forskriftsendringene var 1. oktober, og oppsummering pågår nå. Viktige temaer i høringen har vært personvern i forbindelse med lagringstid for timeverdier, bruk av fødselsnummer, tidspunkt for innføring av NBS, nøytralitetskrav og asymmetrisk avviksoppgjør. Vedtaket om forskriftsendring vil bli gjort i april.

Krav til aktører

Kalle Ellinggaard fra NVE gjorde det helt klart hvilke krav som stilles og konsekvensen av ikke å oppfylle kravene.    Foto: Bjarne Langseth
Ellingsgaard la i sitt foredrag stor vekt på de krav som nå stilles til aktørene. Krav til avregningsansvarlig/Elhub, krav til nettselskap, til kraftleverandør og til Elhubbrukere.
Når det gjelder krav til nettselskap ble det spesielt nevnt overføring av timeverdier innen kl 0700, lagring av måleverdier i målepunktet, standard for behandling av timeverdier (VEE), at de skal innhente fødselsnummer ved datamigrering, og nøytralitetskrav.
Kraftleverandører skal ha ansvar for oppdatering av kundeinformasjon, de skal innhente fødselsnummer eller organisasjonsnummer ved kontraktsinngåelse, og kraftleverandør skal også presentere forbruksdata.

Trusler om mulkt

For at Elhubprosjektet skal kunne gjennomføres, er det helt nødvendig med en effektiv migrering, eller overføring, av nødvendige data. Både nettselskap og kraftleverandører må sette i gang kvalitetssikring av egen database. NVE vil følge opp med vedtak om kvalitetssikring og testing av datakvalitet.
– Aktørene skal overholde plan for migrering utformet av avregningsansvarlig, og det vil bli ilagt tvangsmulkt for de som ikke har tingene i orden, opplyste Kalle Ellinggaard fra NVE på Elhubkonferansen.

Alle skal snakke med èn

Tor Heiberg fra Statnett er leder av Elhubprosjektet.    Foto: Bjarne Langseth

Tor Heiberg fra Statnett tok for seg Statnetts konsesjon som avregningsansvarlig og oppdraget de fikk fra NVE om utvikling av datahub for kraftmarkedet. Endringene som skal komme symboliserte han slik: – I dag snakker alle med alle. I framtiden skal alle snakke med en datahub.
Det handler om 2,8 millioner målepunkter og ca 1 million bytter og flytter per år.
Og veien mot Elhub? Den går gjennom vasking, migrering og testing av data hos alle aktørene.

Utfordringer og krav

Jan Magne Strand fra Statnett snakket om krav til aktørene relatert til systemutvikling og prosesser, mens Eigil Gjelsvik, også fra Statnett, tok for seg utfordringer og krav til aktørene relatert til datavask, migrering og testing.
Gjelsvik oppsummerte de viktigset fokusopprådene for bransjen framover på denne måten: 

2015
– Etablere eget prosjekt for tilpasning til Elhub og migrering av data
– Gjennomføre datavask på egne data, inkludert innhenting av fødselsnr – Inngå avtale med systemleverandør om tilpasning til Elhub
– Planlegge datamigrering
– Gjennomføre innledende datamigrering
– Planlegge systemoppgradering

2016
– Starte gradvis datamigrering – Gjennomføre systemoppgradering – Sertifisere seg i Ediel-portalen
– Teste og godkjenne seg mot Elhub

2017
– Fullføre datamigrering
– Implementere nye markedsprosesser, inkl intern opplæring – Go-Live

 

11. august 2015