None
Leder

Vil ha mer respekt for det lokale energiverket

av Knut Lockert
02. juli 2015
– Prinsipprytteriet er viktigere enn godt drevne lokale energiverk, sier Knut Lockert.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Nå er man fra sentralt hold villig til å ofre disse energiselskapene på nøytralitetens alter. Prinsipprytteriet er viktigere enn godt drevne lokale energiverk. Det er helt håpløst!

Ballangen Energi viktig for kommunens ve og vel

Ballangen Energi er et veldrevet energiverk i Ballangen kommune. Energiverket er supereffetivt med en effektivitetesprosent på ca 110 %. De hadde i fjor en avkastning på 7,29 % og har bidratt med ca 3 milioner i utbytte til eieren, Ballangen kommune, hvert år siste 10 år. Med ca 2600 innbyggere i kommunen og i kraft av å være kommunens største og viktigste arbeidsplass, foruten kommunen selv, med 34 ansatte pluss 3 lærlinger, sier det seg selv at energiverket er viktig. Muligens avgjørende for kommunens ve og vel.

Annen virksomhet

Ballangen Energi er et typisk distriktsenergiverk med mange oppgaver. Foruten å være leverandør av et effektivt og veldrevet kraftnett, har Ballangen energi også kraftproduksjon tilsvarende ca 75 % av forbruket i eget nett. Selskapet har også inne konsesjonsøknader som vil doble produksjonen. Ballangen Energi har også egen bredbåndsvirksomhet. Her konkurrerer de med Telenor i sentrum, men er eneste tilbyder i grisgrente strøk. De er også medeier i Ballangen Sjøfarm med 34 %. Bakgrunnen for dette var at når sjøfarmen skulle etableres, ble det stilt krav til medeierskap fra lokalt næringsliv for at sjøfarmen skulle få laksekonsesjon. Da vurderte eieren av energiverket, Ballangen Kommune det slik at dette ville de være med på. Det hører med til historien at den investeringen har vært svært god og gitt avkastning til kommunen gjennom Ballengen energi i millionklassen. Uten Ballangen Energi hadde det ikke vært noen sjøfarm i kommunen – enkelt og greit. Energiverket driver også med bygg og installasjonsvirksomhet mv. 

Et typisk lokalt energiverk litt utenfor de største byene. Et energiverk, slik stortingspolitikerne tilsynelatende ikke vil ha det. 

Regjeringen - Ballangen Energi et selskap vi bør bli kvitt

Regjeringen ønsker færre selskaper, det vet vi. Ballangen Energi er ett selskap av kategorien, ett selskap vi bør bli kvitt. For de er kanskje ikke nøytrale, eller? Spør vi Ballangen Energis administrerende direktør Wiggo Knutsen, er han helt klar på at for det tilfelle vi eventuelt måtte være i tvil om en kostnad skal ligge på nett eller ikke, da legger vi den ikke på nett. For min egen regning kan jeg legge til at det er åpenbart troverdig, da noe annet ville gitt en lavere effektivitet og dermed også lavere inntekter over tid. 

Med kravet til selskapsmessig og funksjonelt skille vil det legges store kostnader på de mindre energiverkene. Åpenbart en plan for å tvinge disse inn i folden på større selskaper. Prisen kundene og eierne av Ballangen Energi må betale er åpenbar. Den viktigste arbeidsplassen forsvinner og kommunen står i fare for en utarming av kommunen for øvrig. Denne prisen synes regjeringen og muligens stortinget kommunen må betale basert på en påstand om at energiselskapene ikke opptrer nøytralt.  Forstå det den som kan.

Hva sier kundene?

Hva sier så kundene? Joda, for Ballangen som for mange lokale energiverk- de er kjempefornøyd med energiverket sitt. Her snakker vi om en KTI på 85 %. Ballangen Energi har for øvrig et kortvarig sykefravær på 1.01 % og 0,65 % på langvarig sykefravær. Ikke dårlig i en kommune som for øvrig sliter med en andel uføre på hele 23 %.  Så får vi se hva Stortinget finner ut av, når de skal vurdere om de skal pålegge alle energiverkene økte kostnader gjennom et krav til selskapmessig og funksjonelt skille som forslått av Regjeringen.

Fra Defos side er svaret klart. Vis respekt for et godt drevet energiverk og deres kunder. Dropp kravet til selskapsmessig og funksjonelt skille.

02. juli 2015