Foto: ValdresEnergi
Økonomi

Satser på kultur i lokalmiljøet

av Arvid Bekjorden
14. juli 2015
ValdresEnergi en hjørnesteinsbedrift med kontorlokaler og lager på Fagernes. Bjørg Brestad forteller at hun har 50 ansatte å holde styr på. Hun forteller at de spiller på mange strenger, men nett står selvfølgelig svært sentralt i det daglige arbeidet.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Selskapet har kontorlokaler og lager på Fagernes. Bjørg Brestad forteller at hun har 50 ansatte å holde styr på. Hun forteller at de spiller på mange strenger, men nett står selvfølgelig svært sentralt i det daglige arbeidet. Daglig leder i Valdres Energi, Bjørg Brestad.    Foto: Valdres Energi

God kontroll

Så langt mener hun å ha god kontroll på arbeidsoppgavene på nett, selv med alt det nye som er på gang i bransjen der Reiten rapporten, Elhuben og AMS er sentrale utfordringer. 

Utfordringene

ValdresEnergi har egenproduksjon med eierandeler i to småkraftverk i Nord-Aurdal kommune. Utfordringene er som for alle andre nå at kraftprisene i den korte horisonten er lave.

Svært aktive i lokalmiljøet

Av andre forretningsområder kan nevnes montering og vedlikehold av varmepumper, veilys, kraftomsetning, forvaltning av kraft for eierkommunene, fiber og ladestasjoner for elbiler. ValdresEnergi er også svært aktive i lokalmiljøet i Valdres med det rike kultur og festivalmiljøet som finnes der. Om vinteren er det de mange store idrettsarrangementene som får fokus med riktig infrastruktur og forsterket beredskap.  

Venter i spenning foto: Valdresenergi

Andelen hyttekunder er stor, noe som medfører utfordringer på tariffsiden med tanke på en rettferdig fordeling av faktiske utgifter på nett. ValdresEnergi ser med spenning frem til diskusjonene rundt mulige effekttariffer, som er ute på høring i disse dager. Dersom det skal innføres effekttariffer mener Bjørg at målt effekt vil være mest fornuftig.

Nylig ble ValdresEnergi medlem i Nettalliansen og håper å ta ut stordriftsfordeler via dette samarbeidet i tiden fremover.

14. juli 2015