Shutterstock
Politikk

Småkraftforeningen – med rop fra tåkeheimen?

av Knut Lockert
13. juli 2015
Til Europower kommer småkraftforeningen med et ønske om å oppheve nettmonopolet. Utenlandsk kapital synes å være redningen.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Vi skjønner foreningens frustrasjon, men når svaret er parallelle nett og færre nettselskaper, står argumentasjonen til stryk. 

Kabalen må løses med samarbeid

Jada Lauritzen, styreleder i småkraftforeningen, vi forstår at det er frustrerende at en i enkelte områder må vente på nettilknytning for småkraft. Særlig i en tid da det haster å komme på nett i tide for å rekke fristen for grønne sertifikater. Men parallelle nett? Nei, den runden har man gått før, og det er grunner til at en ikke bygger konkurrende nett i Norge. Det er dårlig samfunnsøkonomi og det er dårlig miljøpolitikk. Glem det. Kabalen nettilknytning må løses i samarbeid mellom nettselskap og produsent, godt ispedd reguleringer av monopolbedriften, nettselskapet. Slik er det i dag, og det er da også en tilknytningsplikt for nettselskapene når produsenten ønsker dette. Men bøygen er at tilknytningen kan ta tid og at denne ikke er gratis. Bruken av anleggsbidrag er ofte gjenstand for diskusjon, og det er vel liten grunn til å tro at eventuelle utenlandske aktører skulle droppe dette? Gir de bort penger? 

Nettselskapet skal selvfølgelig gjøre jobben sin og legge til rette for tilknytning av småkraft. Det er også vår oppfatning at dette er hovedregelen i landets nettselskaper.

Grunneierkonflikt? 

På spørsmål om alt nett bør konkurranseutsettes, svarer Lauritzen nei til sentralnettet, men ja regional og distribusjonsnettet.  Jaja, sentralnettet bør ikke konkurranseutsettes like lite som landets nett forøvrig, er vår kommentar. Men er det ikke slik at linjen inn mot Midt-Norge som Statnett har ansvaret for er stoppet grunnet en grunneierkonflikt?  Denne linjen skulle legge til rette for en ikke ubetydelig portefølje av småkraft. Det kan ta tid før denne kommer. Men det var annerledes for sentralnettet.

Enklere å forholde seg til de små

Bedre blir det ikke når Lauritzen mener at færre selskaper vil hjelpe på deres utfordringer med nettilgang. En påstand og ikke noe mer. Så langt har våre tilbakemeldinger fra småkraftmiljøet ofte vært at det er de mindre og mellomstore selskapene som er lettest å forholde seg til. Der vet en hva som skal gjøres, og sjefen selv sitter med en hånd på rattet. Disse vil Lauritzen bli kvitt. Eller for å sitere han fra Europower;

"Småkraftforeninga mener at det er for mange nettselskaper i dag, og støtter Reiten-utvalget og regjeringen i at det bør bli færre".

Og:

 «å slippe til andre enn de 128 nettselskapene vi har i dag, som likevel ikke gidder å investere synes jeg er en kjempegod idé.» 

Vel vel, ikke forstår jeg at det er de større selskapene han vil i dialog med fremover på bekostning av de mindre. Mer byråkrati og lengre saksbehandling. Er det ikke Helgelandskraft de stadig trekker fram som en versting? Vi har ikke noe vondt å si om Helgenlandskraft, men småkraftforeningen har hatt det, og dette er et av de større selskapene i Norge og ett av selskapene i 12er-gruppen.

Klar tale

Det er klar tale fra småkraftforeningens styreleder. Det har vi sansen for i Defo, men det blir ikke riktigere av den grunn. Men på nett skal han, til rett tid og rett pris. Men da bør småkraftforeningens styreleder komme opp med noe bedre forslag til løsning. Defo tror det er dagens lave kraftpriser som er hovedutfordringen for dagens og fremtidens medlemmer av småkraftforeningen.

13. juli 2015