None
Har dere nye gode ideer som trenger finansiering? Defo hjelper å søke om FoU midler nå.    
Økonomi

Søk om FoU-midler nå!

av Arvid Bekjorden
01. juli 2015
Det finnes i dag et sett av støtteordninger energiselskapene kan benytte seg av til finansiering av utviklingsorienterte prosjekter.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Defo ønsker derfor å bidra til at flere av medlemmene benytter seg av slike støtteordninger, gjerne i samarbeid med andre medlemmer for å skape felles utvikling og samordningsgevinster. Magnar Bjørk fortalte i sitt foredrag på vårt årsmøte i Loen om mulighetene for å søke om midler til utviklingsprosjekter. Vi tror dette kan gi fine muligheter for å finansiere gode nye prosjekter.

Tilbyr hjelp til søknad

Defo og EPOS Consulting (Magnar Bjørk) tilbyr nå hjelp for å søke om FoU midler til slike utviklingsprosjekter. NVE sier at alle prosjekter som kan føre til en mer effektiv drift og utvikling av nettet er aktuelle. 

Av eksempler som konkret har fått støtte er:

  1. Smartere nettstasjoner med måling og overvåkning

  2. Laststyring på kundesiden

  3. Effekttariffer

Bare 14 % benyttelse av ordningen

NVEs ramme for FoU midler er for 2015 om lag 148 MNOK. Det er muligheter for å få støtte til utviklingsrelaterte prosjekter. Denne muligheten utnyttes i alt for liten grad. NVE opplyser at det i 2013 ble 19 (14%) av 135 MNOK i NVEs ordning benyttet. Tallene for 2014 er enda ikke klare. 

Defo ønsker å bidra til at våre medlemmer benytter NVEs, Skattefunn og eventuelt andre ordninger, for å skape felles utvikling og samordningsgevinster.

Slik kontakter du oss

Defo og Magnar Bjørk kan være behjelpelige med å finne aktuelle prosjekter. De som ønsker det kan ta kontakt med oss i Defo:

Arvild Bekjorden:  arvid.bekjorden@defo.no 
Magnar Bjørk: magnar.bjork@eposconsulting.no

01. juli 2015