Strømprisportalen skal gi kunder og leverandører en bedre markedsplass for strøm     Foto:Shutterstock

Strømpris.no fra Forbrukerrådet ligger nå ute

av Arvid Bekjorden
24. juni 2015
Den nye strømprisportalen til Forbrukerrådet er nå lagt ut til bruk for kunder og leverandører. Målet er at den skal forbedre mange av de klare svakhetene som prisoversikten til Konkurransetilsynet hadde. Offisiell lansering vil først skje i månedsskiftet august-september.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Forbrukerrådet holder sin tidsplan og har nå lagt ut sin nye strømprisportal på adressen strømpris.no. Konkurransetilsynet (som hadde den gamle listen) har allerede lagt inn informasjon og link til den nye portalen på sin hjemmeside. Offisiell lansering av strømpris.no vil først skje i månedsskifte august - september. Det er utviklet mange nye tilbud til kundene som har gjort den brukervennlig og med et klart miljøfokus.

Fire produkter

Portalen har fire produkter, fastpris, variabel, spotpris og innkjøpspris som er nytt fra tidligere liste. Produktet innkjøpspris er forholdsvis nytt i markedet, men har i en tid nå blitt tilbudt av noen leverandører. Aktører som har ambisjoner om å være aktivt med i markedet vil nok se seg nødt til å tilby dette produktet i portalen. Om kunden er tjent med dette produktet kontra spotavtale kan diskuteres. 

Etterskuddsvis betaling

Det er lagt inn en default på etterskuddsvis betaling, noe som gjør at kundene må ta et aktivt valg for å få frem leverandører som har forskuddsvis betaling. Det har vært en utfordring for kundene å få frem reel pris tidligere da ekstrakostnadene for kundene med forskuddsbetaling ikke har blitt tilstrekkelig  synliggjort. Nå vil kundene lettere kunne velge etterskuddsvis betaling.

Nettleien kan beregnes inn i kraftprisen

Forbrukerrådet har også lagt inn en automatisk beregning av prisen i kr per måned eller for et år fremover. Dersom kunden vil se hva den totale strømprisen blir kan man nå hake av for nettleie og da beregnes denne inn automatisk.

Får opprinnelsesgaranti fra fornybar energi

Noe annet som er nytt er muligheten for å kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti fra fornybar energi. Dette er også gjort enkelt for kundene ved å kunne hake av for dette. Det blir da automatisk beregnet priser for dette inn i de fire produktene somn tilbys. Foto:Shutterstock

Det blir spennende og følge med på bruken av strømportalen fremover og spesielt hvordan kundene syntes de nye løsningene som presenteres fungerer i praksis.

Fra vår side i Defo vil vi følge portalen nøye fremover og via vårt omsettingsutvalg spille inn forslag til eventuelle forbedringer etter hvert som det høstes erfaringer ved bruk av portalen.  For øvrig anmoder vi medlemmene om å raskt legge inn egne produkter i portalen, slik at de ligger inne når portalen er "live".  

24. juni 2015