None
Redusert adgang til forskuddsbetaling    
Økonomi

Lavere risiko for strømkunder

av Arvid Bekjorden
20. juni 2015
NVE har nå kommet med regler som begrenser muligheten til forskuddsfakturering av elektrisk energi.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Defo på lag med kundene

Reglene er innført for å redusere risikoen for forbrukerne ved en eventuell konkurs hos kraftleverandørene. Nettleien skal fremdeles faktureres etterskuddsvis. Bakgrunnen for at NVE startet arbeidet med å se på mulighetene for å begrense forskuddsbetaling  var å minske risikoen for forbrukerne. Det var først en høring ute i 2013 med forslag om et forbud mot forskuddsbetaling. Revidert forslag med nye justeringer kom høsten 2014.  Defos har under hele denne prosessen stått på forbrukernes side og hadde helst sett at det som hovedregel ble slutt på forskuddsbetaling i forbrukerforhold.

Endrer til det bedre

Endringene er likevel til det bedre, der hovedjusteringen i de nye forskriftene innebærer at det nå har blitt satt begrensninger i mulighetene for å forskuddsbetale elektrisk energi. Nettleie kan som før kun faktureres etterskuddsvis. Ikrafttredelsestidspunktet utsettes fra 1. juli 2015 til 1. januar 2016. Definisjonen husholdningskunde utgår og blir erstattet av «forbruker».

Det blir nå satt en maksimal lengde på 10 uker som kan forskuddsfaktureres forbrukeren for elektrisk energi. Både påslag, fastbeløp, elsertifikater og MVA kan inngå i forskuddet.

Forskuddsfakturerer forbruker

Alle produkter kan forskuddsfaktureres, men det settes klare referanser for hva slags priser som skal legges til grunn for beregningen av forskuddet. Det er anledning til å kreve inn «akonto» etter anmodning fra forbrukeren selv. Annen faktureringsmåte kan benyttes dersom forbrukerens betalingsdyktighet gjør det nødvendig.

Klare krav

Som tidligere, settes det klare krav til utformingen av fakturaen både for nettjenester og for elektrisk energi. Det skal nå vises til Forbrukerrådets strømportal istedenfor listen til Konkurransetilsynet.  

20. juni 2015