None
Slik har NettOpp utviklet seg over en periode på åtte år.    

Takk for meg og NettOpp!

av Bjarne Langseth
17. juni 2015
Som redaktør i NettOpp i vel åtte år og en noe lengre tilknytning til FSN/Defo, avslutter redaktør Bjarne Langseth nå sitt engasjement i organisasjonen. NettOpp vil også opphøre, men nyhetstjenesten vil bli ivaretatt ved utsendelser av nyheter fra Defos nye hjemmeside. Både Langseth og NettOpp takker for seg.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

Takk for mange givende år i FSN/Defo hvor jeg har fått delta i en helt unik organisasjonsoppbygging i denne bransjen. Jeg har gjennom disse årene og i dette arbeidet fått møte mange dyktige og hyggelig energimennesker over hele landet. Mennesker som har sett verdiene som ligger i distriktene og som har kjempet for at lokalsamfunnene skal være levende også i framtida. Hold fram med det viktige arbeidet dere gjør og tenk først og fremst på kundenes behov. 
Jeg er overbevist om at Defo har en viktig funksjon også i framtiden. 

Hilsen og takk 

Bjarne Langseth
Avtroppende redaktør i Defo

Nyhetstjenesten videreføres 

Defos nyhetstjeneste vil bli videreført gjennom artikler som blir publisert på hjemmesida www.defo.no etter behov og sendt ut til abonnentene på samme måte som det ble gjort med NettOpp. Dette vil gi en mer fleksibel og aktuell nyhetstjeneste ved at nyheter og aktuelle saker blir presentert og sendt ut uavhengig av faste utgivelsestidspunkter. Medlemmer og andre abonnenter får informasjon fra Defo raskere enn før. 
Det oppfordres til at aktuelle saker og grunnlag for artikler sendes til Defos administrasjon slik at dette kan publiseres for alle leserne. 

 

 

17. juni 2015