Andres Sætre fikk æresmedlemsskap i Defo overrakt av styreleder Eilif Amundsen (t.h.).     Foto: Bjarne Langseth

Æresmedlemmer i Defo

av Bjarne Langseth
17. juni 2015
Defo fikk to nye æresmedlemmer under årsmøtet med fagdag i Loen. Daglig leder Andres Sætre i Tinn Energi og avtroppende redaktør Bjarne Langseth i Defo.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

Andres Sætre har gjennom mange år gjort en stor innsats for FSN/Defo som styremedlem og som utvalgsleder. Han har vært brennende opptatt av Defos formål og han har også vist gjennom sitt lokalengasjement i Rjukansamfunnet at han arbeider for levende lokalsamfunn. 

Redaktør Bjarne Langseth i Defo fikk også æresmedlemsskap i Defo for sin innsats gjennom mange år som redaktør for NettOpp og Defos hjemmeside. 

Bjarne Langseth får overrakt æresmedlemskapet av styreleder Eilif Amundsen.    Foto: Fredrik Kveen

17. juni 2015