Også i år vil bransjebladet Energi lage et eget bilag om Distriktsenergi til Defos årsmøte med fagdag.    
Nett

Distriktsenergi også i år

av Bjarne Langseth
29. april 2015
Defos årsmøte med fagdag i Loen nærmer seg med stormskritt og bransjebladet Energi utgir som vanlig bilaget Distriktsenergi. De fleste medlemmene deltok med profiloppføring i fjor, vi håper på flere i år.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

– Stor takk til alle dere som bidro med å støtte Defos infosider i fjorårets utgave, sier daglig leder Knut Lockert i Defo. – For oss er det viktig å gjenta dette også i år. 
Locert viser til at Defo på denne måten får en bred og viktig profilering som understøtter arbeidet med å øke medlemsmassen. 
Det vil i år bli et 40-siders bilag med artikler knyttet til Defo og aktuelle saker. Som i fjor disponerer Defo fire sider i bilaget til markedsføring og profilering av foreningen. Dette gjentas i et av Energis høstnummer uten ekstra kostnad. 
Det Defo oppnår med bilaget er å: 

  • Synliggjøre foreningen som en maktfaktor i kraftforsyningen. 
  • Rekruttere nye medlemmer.
  • Profilere foreningen inn mot politiske miljøer og myndigheter. 

Det er selvfølgelig frivillig, men Defo oppfordrer til at flest mulig er med på å tegne en egen profiloppfølging i Distriktsenergi 2015. 
Her kan du lese Distriktsenergi 2014:
For bestilling ta kontakt med: Fredrik Kveen.  For bestilling:

 

 

29. april 2015